Председник општине

 

Зоран Јозић рођен је 15.07.1969 године у Крушевцу. Одрастао је у селу Латковац, општина Александровац, у радничкој породици.

Основну школу завршио је у Александровцу, средњу школу и Педагошку академију у Алексинцу, а Учитељски факултет у Врању.

Радно искуство стекао је у Основној школи „Стојан Новаковић“ у Блацу, као професор разредне наставе.

У периоду од 2002. до 2014. био је директор Основне школе „Стојан Новаковић“  у три мандата.

Одлуком председника Српске напредне странке од маја 2013. постао је повереник ОО СНС Блаце.

2014 године након парламентарних избора био је народни посланик у Скупштини Републике Србије. Учествовао је  у раду скупштинских Одбора – Одбор за Косово и Метохију и Одбор за образовање.

Бави се спортом – спортски радник, мајстор каратеа, карате тренер, карате судија.

Од 12. маја 2016 ступа на функцију председника општине Блаце, као кандидат Српске напредне странке.

Ожењен је, отац двоје деце.

 

Контакт

Тел: +381 27 371 110
Факс: +381 27 371 138
Мејл адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

predsednik

 

Надлежност

Избор председника Општине

Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника Општине.

Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника Општине из реда одборника кога бира Скупштина општине на исти начин као председника Општине.

Неспојивост функција

Председнику Општине и заменику председника Општине избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини општине.

Председник Општине и заменик председника општине су на сталном  раду у Општини.

Надлежност

Председник Општине:

-представља и заступа Општину;

-предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;

-наредбодавац је за извршење буџета;

-оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;

-даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;

-одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;

-усмерава и усклађује рад Општинске управе;

-доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим статутом или одлуком Скупштине општине;

-информише јавност о свом раду;

Зоран Јозић рођен је 15.07.1969 године у Крушевцу. Одрастао је у селу Латковац, општина Александровац, у радничкој породици.

Основну школу завршио је у Александровцу, средњу школу и Педагошку академију у Алексинцу, а Учитељски факултет у Врању.

Радно искуство стекао је у Основној школи „Стојан Новаковић“ у Блацу, као професор разредне наставе.

У периоду од 2002. до 2014. био је директор Основне школе „Стојан Новаковић“  у три мандата.

Одлуком председника Српске напредне странке од маја 2013. постао је повереник ОО СНС Блаце.

2014 године након парламентарних избора био је народни посланик у Скупштини Републике Србије. Учествовао је  у раду скупштинских Одбора – Одбор за Косово и Метохију и Одбор за образовање.

Бави се спортом –спортски радник, мајстор каратеа, карате тренер, карате судија.

Од 12. маја 2016 ступа на функцију председника општине Блаце, као кандидат Српске напредне странке.

Ожењен је, отац двоје деце.

 dani sljive 2017 baner

lokalni izbori 2016

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije