Локални регистар извора загађивања

Податке за Локални регистар извора загађивања достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета у одговарајућим привредним делатностима, као што је наведено у Прилогу 1-Листа 2: Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Локалне регистре извора загађивања Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупупљања података (''Сл. гласник РС'' бр. 91/2010 и 10/2013)..

 

• Како би предузеће које представља извор загађивања знало о којим је загађујућим материјама у обавези да доставља податке, потребно је прегледати списак загађујућих материја које се емитују у ваздух, воде и земљиште, који је дат у Прилогу 2 - Списак загађујућих материја, а такође треба и утврдити све делатности при чијем обављању долази до емитовања загађујућих материја у животну средину.

 

• Загађивачи су у обавези да извештавају о загађујућим материјама које емитују у ваздух у зависности коју делатност обављају, као што је приказано у Прилогу 3 - Списак загађујућих материја које се емитују у ваздух у зависности од делатности.

 

• Исто тако, у обавези су да извештавају о загађујућим материјама које емитују у воде у зависности коју делатност обављају, као што је приказано у Прилогу 4 - Списак загађујућих материја које се емитују у воде у зависности од делатности.

 

• За потребе извештавања о отпаду достављају се подаци о количинама и карактеристикама неопасног и опасног отпада који се производи у постројењима приликом обављања предметне делатности.

 

Подаци за регистре се достављају на обрасцима, и то:
1) Образац бр. 1. – Општи подаци о извору загађивања;
2) Образац бр. 2. – Емисије у ваздух;
3) Образац бр. 3. – Емисије у воде;
4) Образац бр. 4. – Емисије у земљиште;
5) Образац бр. 5. – Управљање отпадом.


Сви подаци се путем прописаних образаца достављају у штампаној и електронској форми јединици локалне самоуправе (за Локални регистар), најкаснијније до 31. марта текуће године за претходну годину, обухватајући период од 1. јануара до 31. децембра.


Односно, доставља се:
1) 1) један комплет образаца у папирној форми укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица на адресу:

Општинска управа општине Блаце
Одељење за привреду, локални економски
развој и заштиту животне средине
Ул. Карађорђева бр. 4, 18420 Блаце


2) један комплет образаца електронски на e-mail адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. за правна лица и предузетнике из Прилога 1. Листа 2. или на компакт диску, без потписа и овере.


Овде можете погледати Упутство за регистар извора загађивања Агенције за заштиту животне средине.


Овде можете погледати Локални регистар извора загађивања.


За додатне информације можете се обратити Одељењу за привреду, локални економски
развој и заштиту животне средине.

Контакт особа: Вељко Јовановић, сарадник на пословима процене утицаја на животну
средину, праћење стања и заштита и унапређење животне средине
Адреса: Ул. Карађорђева бр. 4, приземље, канцеларија бр. 5
Телефон: 027/371-701
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pitajte3
EU PRO Alt1 Web Standard

E VRTIC 400x200px OF

baner investment

Baner Pecat 211x81

Blace

baner-izvodi

baner-komunalni

 

baner

baner-informator

inspekcija

lpa1

baner vodnjan min

dani sljive

savetnik min

Portal Preduzetnistva logo

uzmi racun i pobedi (2).jpg

 

pos.jpg

 

 SP Logo osnovni