Локални регистар извора загађивања

Податке за Локални регистар извора загађивања достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета у одговарајућим привредним делатностима, као што је наведено у Прилогу 1-Листа 2: Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Локалне регистре извора загађивања Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупупљања података (''Сл. гласник РС'' бр. 91/2010 и 10/2013)..

 

• Како би предузеће које представља извор загађивања знало о којим је загађујућим материјама у обавези да доставља податке, потребно је прегледати списак загађујућих материја које се емитују у ваздух, воде и земљиште, који је дат у Прилогу 2 - Списак загађујућих материја, а такође треба и утврдити све делатности при чијем обављању долази до емитовања загађујућих материја у животну средину.

 

• Загађивачи су у обавези да извештавају о загађујућим материјама које емитују у ваздух у зависности коју делатност обављају, као што је приказано у Прилогу 3 - Списак загађујућих материја које се емитују у ваздух у зависности од делатности.

 

• Исто тако, у обавези су да извештавају о загађујућим материјама које емитују у воде у зависности коју делатност обављају, као што је приказано у Прилогу 4 - Списак загађујућих материја које се емитују у воде у зависности од делатности.

 

• За потребе извештавања о отпаду достављају се подаци о количинама и карактеристикама неопасног и опасног отпада који се производи у постројењима приликом обављања предметне делатности.

 

Подаци за регистре се достављају на обрасцима, и то:
1) Образац бр. 1. – Општи подаци о извору загађивања;
2) Образац бр. 2. – Емисије у ваздух;
3) Образац бр. 3. – Емисије у воде;
4) Образац бр. 4. – Емисије у земљиште;
5) Образац бр. 5. – Управљање отпадом.


Сви подаци се путем прописаних образаца достављају у штампаној и електронској форми јединици локалне самоуправе (за Локални регистар), најкаснијније до 31. марта текуће године за претходну годину, обухватајући период од 1. јануара до 31. децембра.


Односно, доставља се:
1) 1) један комплет образаца у папирној форми укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица на адресу:

Општинска управа општине Блаце
Одељење за привреду, локални економски
развој и заштиту животне средине
Ул. Карађорђева бр. 4, 18420 Блаце


2) један комплет образаца електронски на e-mail адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. за правна лица и предузетнике из Прилога 1. Листа 2. или на компакт диску, без потписа и овере.


Овде можете погледати Упутство за регистар извора загађивања Агенције за заштиту животне средине.


За додатне информације можете се обратити Одељењу за привреду, локални економски
развој и заштиту животне средине.

Контакт особа: Вељко Јовановић, сарадник на пословима процене утицаја на животну
средину, праћење стања и заштита и унапређење животне средине
Адреса: Ул. Карађорђева бр. 4, приземље, канцеларија бр. 5
Телефон: 027/371-701
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pitajte3
EU PRO Alt1 Web Standard

E VRTIC 400x200px OF

baner investment

Portal Preduzetnistva logo

Baner Pecat 211x81

Blace

baner-izvodi

baner-komunalni

 

baner

baner-informator

inspekcija

lpa1

baner vodnjan min

dani sljive

savetnik min

uzmi racun i pobedi (2).jpg

 

pos.jpg

 

 SP Logo osnovni