Поднет захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта „Реконструкција примарне дистрибутивне водоводне мреже у Блацу“

Обавештавамо заинтересовану јавност да је носилац пројекта Општина Блаце,  ул. Карађорђева бр. 4. поднела захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта „Реконструкција примарне дистрибутивне водоводне мреже у Блацу - I фаза“ (објекат комуналне инфраструктуре) од резервоара Драгомировац и у улицама Цара Душана, Браће Вуксановић, Вука Караџића, Војводе Мишића и 7. јула у Блацу.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта,може се извршити у просторијама овог органа у канцеларији на другом спрату зграде МУП-а, у периоду од 31.01.2017. год.  до 10.02.2017. год., од 10 до 12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења овом органу о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

Надлежни орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за наведени пројекат потребна израда студије о процена утицаја на животну средину.

obavestenje

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka