Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице „Блаце “

Обавештавамо заинтересовану јавност да је носилац пројекта „Телеком Србија АД Београд, Извршна јединица Ниш“ са седиштем у Нишу у ул. Вождова бр. 11. поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице „Блаце “ - PK03, PKU03, PKO03 на делу катастарске парцеле бр. 3199, К.О. Блаце, општина Блаце, на Стошовића брду.

 Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа у згради МУП-а, канцеларији бр.8 (II спрат), у периоду од 25.04.2017. год.  до 05.05.2017. год., у времену од 10 до 12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka