Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о процени утицаја на животну средину пројекта за адаптацију и енергетску санацију зграде Средње школе Блаце

Обавештавамо заинтересовану јавност да је носилац пројекта Средња школа Блаце, ул. Краља Петра I бр.68,  поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта „Енергетска ефикасност – за адаптацију и енергетску санацију“ зграде Средње школе, на  катастарској парцели бр. 6024, К.О. Блаце, општина Блаце.

 Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа у згради МУП-а, канцеларији бр.8 (II спрат), у периоду од 10.08.2017. год.  до 21.08.2017. год., у времену од 10 до 12 часова.

 У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

 Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНО - ЕКОНОМСКИ                                                      
РАЗВОЈ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka