Обавештење о донетом решењу за пројекат „Енергетска ефикасност – за адаптацију и енергетску санацију“ за зграду Средње школе „Блаце“

Обавештавамо заинтересовану јавност да је у складу са чланом 10. Став 7. а у вези са чланом 29. став  3. Закона о процени утицаја на животну средину, („Службени гласник Републике Србије“, брoj 135/04 и 36/09), Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја пројекта на животну средину, („Службени гласник Републике Србије“, бр. 114/08), и члана 136., 140. И 141. Закона о општем управном поступку ( „Службени гласник РС“ бр. 18/16),  поступајући по  захтеву носиоца пројекта Средње школе  са седиштем у Блацу бр. III-05-501-519/2017, од 09.08.2017. године, овај орган је у законском року донео решење да за Пројекат  „Енергетска ефикасност – за адаптацију и енергетску санацију“ за зграду Средње школе, који ће бити изведен на кат. парцели бр. 6024 у КО. Блаце, на територији општине Блаце, није потребна   процена утицаја наведеног Пројекта  на животну средину.

 

Комплетно решење можете преузети ОВДЕ (прилог)

 

                  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

                         ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ,

                   ЛОКАЛНО- ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И

                        ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

obavestenje

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka