Озакоњење објеката

Дана 27.11.2015. године, ступио је на снагу Закон о озакоњењу објеката ("Службени гласник РС", број 96 од 26. новембра 2015.). На основу овог Закона, органи Општине Блаце донели су Одлуку о образовању Комисије за попис незаконито изграђених објеката на територији општине Блаце, Одлуку о дозвољеној спратности за објекте који се налазе у поступку озакоњења на територији општине Блаце („Службени лист Општине Блаце“ бр. 9/15), као и Програм пописа бесправно изграђених објеката на  територији општине Блаце за 2016. годину, који можете преузети овде.

 Све информације о озакоњењу објеката можете добити у Општинској управи општине Блаце, у ул. Карађорђева бр. 4, у Служби за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове, канцеларији бр. 34, у радном времену 700-1500 h,  или на тел. 027/379-210.

 

Word2007iconСписак издатих решења о озакоњењу

pdf iconЗакон о озакоњењу објеката

pdf iconУпутство за озакоњење нелегално изграђених објеката

pdf iconОбавештење о незаконито изграђеном објекту - власник 

pdf iconПрограм о попису бесправно изграђених објеката на територији општине Блаце за 2016. годину

 

 

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg

 

Baner 2