swisspro

Swiss PRO

ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА ПОЉОПРИВРЕДНИЦА

 

Општина Блаце, налази се на југу Србије и спада у неразвијене општине, односно у четврту групу општина по развијености.

Од 2011.године, општина Блаце има конституисану Комисију за родну равноправност као скупштинско тело, које је исте године усвојило Пословник о раду Комисије.

Дана 24.09.2015.године, Општина Блаце, донела је Одлуку о усвајању европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу. Општина Блаце усвојила је Локални акциони план за унапређење положаја жена и родне равноправности у општини Блаце за период 2020. до 2025.године.

 

Обзиром да се ради о Локалној самоуправи која има становништво које се претежно бави пољопривредом, а жене пољопривреднице спадају у најоптерећенији слој становништва, као уосталом и пољопривредници јер у тој привредној грани запослени немају право ни на боловање, годишњи одмор, породиљско одсуство.  

На основу међународних и националних докумената, али и најбољих до сада идентификованих пракси, процена успешности локалних самоуправа, дефинисано је три кључне области деловања локалних механизама које се међусобно преплићу

  • Примена и праћење примене међународних и националних докумената за остваривање родне равноправности и спречавање дискриминације.
  • Увођење родне перспективе у локалне политике у циљу унапређивања родне равноправности и побољшање положаја жена.
  • Родно буџетирање.

Општина Блаце на основу свега наведеног определила се да из локалног акционог плана за унапређење положаја жена и родне равноправности у општини Блаце,  

врши економско оснаживање жена из руралног подручја.

SP Logo blok cir

                                                                                                                        

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg

 

Baner 2