Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Блаце у 2022. години

Општина Блаце дана 30.05.2022. године расписује Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Блаце у 2022. години

У оквиру реализације мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова општине Блаце за 2022. годину а у циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације  за 2022. годину, а у складу са чланом 15. Правилника, расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката. Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Правилником, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници  бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Блаце. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса.

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Блаце.

Предмет Јавног позива је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за стамбене зграде, породичне куће и станове;

2) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће и стамбене заједнице, осим кровног покривача и таваница за породичне куће и стамбене зграде;

3) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће;

4) набавка и  инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за стамбене зграде, породичне куће и станове;

5) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће, станове и стамбене зграде.

6) набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће.

7) набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

Комплетан текст Јавног позива можете преузети ОВДЕ

ПРИЛОГ  1 - Пријавни образац

ПРИЛОГ  2 - Изјава подносиоца пријаве број 1

ПРИЛОГ  3 - Изјава Подносиоца пријаве број 2

ПРИЛОГ  4 - Критеријуми за оцену Пријаве

oglasi v

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg