Донет правилник о добровољном радном ангажовању

На основу Закона о социјалној заштити и Одлуке СО Блаце о социјалној заштити Општинско веће Општине Блаце донело је Правилник о начину организовања добровољног радног ангжовања. Овај Правилник утврђује услове и начин друштвено-корисног рада  радно способних незапослених лица која се налазе у стању социјалне потребе.

obavestenje

Ово право могу да остваре радно способни, незапослени појединци или чланови њихове породице, који се нађу у изузетно тешкој материјалној ситуацији и испуњавају услове за признавање права на једнократну новчану помоћ. Центар за социјални рад уз писмену сагласност-изјаву корисника права на једнократну новчану социјалну помоћ, упућује поменута лица на радно ангажовање у Центар за социјални рад, ЈКП „Блаце“, Месне заједнице на територији Општине Блаце и другим правним лицима са којима је  закључен Протокол о сарадњи ради спровођења мера социјалне укључености, у складу са Законом.

Добровољно радно ангажована лица биће ангажована у локалној заједници на пословима уређења града, села, паркова, јавних површина, ромских насеља, одржавања гробља, санације депонија и за све друге послове од непосредног и свакодневног значаја за живот грађана, према њиховој стручности и способности, у току једне календарске године највише до 500 сати годишње. Накнада за један сат за добровољно радно ангажовање, одређиваће се према минималној цени рада по сату, у складу са податком надлежног органа у време ангажовања.

Радно способно незапослено лице које се налази у стању социјалне потребе Центру за социјални рад даје изјаву ради упућивања на добровољно радно ангажовање. Центар спроводи поступак и доноси решење о упућивању на добровољно радно ангажовање и решење о праву на једнократну новчану помоћ у виду накнаде, на основу укупног броја сати проведених на добровољном радном ангажовању. Уколико лице које је радно способно, односно члан његовог домаћинства, одбију понуђени посао из неоправданих разлога, губе право на једнократну новчану социјалну помоћ.

Средства за исплату једнократне новчане помоћи, по основу добровољног радног ангажовања, обезбеђују се у буџету Општине Блаце. У случајевима када су радно способна лица у текућој години већ остварила право на једнократну помоћ, упутиће се на добровољно радно ангажовање без надокнаде. О праву на једнократну новчану социјалну помоћ, као и о поступку упућивања на добровољно радно ангажовање корисника новчане социјалне помоћи, одлучује Центар за социјални рад.

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg