Буџет за 2020. годину

Одлука о завршном рачуну буџета општине Блаце за 2020. годину

pdf-iconОдлука о завршном рачуну за 2020. годину

pdf-iconОбразложење одлуке о завршном рачуну за 2020. год

pdf-iconОпштина Блаце мишљење и извештај ревизора 

folderГодишњи извештај о учинку програма за 2020.годину

 

Извештај о извршењу буџета за 2020 год

pdf-icon Извештај о извршењу буџета Општине Блаце  за период од I до III 2020 годинe

pdf-icon Извештај о извршењу буџета Општине Блаце  за период од I до VI 2020 годинe

pdf-icon Извештај о извршењу буџета Општине Блаце  за период од I до IX 2020 годинe

Припрема - Ребаланс II 2020

Excel Финансијски план прихода и расхода за 2020. годину, Ребаланс II

Excel Табеле- плате запослених, љубиларне награде

pdf-icon Упутство за Ребаланс II 2020

pdf-iconОбавештење буџетским корисницима 

Одлука о Буџету за 2020. годину

pdf-iconОдлука о Буџету општине Блаце за 2020. годину

pdf-icon Образложење Одлуке о Буџету општине Блаце за 2020. годину

pdf-iconНацрт  Одлуке изменама и допунама одлуке о Буџету општине Блаце за 2020. годину - Ребаланс I

pdf-iconОдлука о изменама и допунама одлуке о Буџету општине Блаце за 2020. годину - Ребаланс I

pdf-iconОбразложење Ребаланс I

pdf-iconОдлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Блаце за 2020год-Ребаланс II

Нацрт Буџета за 2020. годину

pdf-iconНацрт Одлуке о буџету Општине Блаце за 2020. годину

pdf-iconНацрт одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Блаце за 2020. годину  - Ребаланс II

 

Припрема - Ребаланс 2020

pdf-icon Упутство за Ребаланс I 2020

Excel Финансијски план прихода и расхода за 2020. годину, Ребаланс I

Припрема Буџета за 2020. годину

pdf-iconУпутство за припрему Буџета за 2020. годину

ExcelОбрасци за припрему Буџета за 2020. годину - Табела 1. до 4.

ExcelОбразци за припрему буџета  за 2020.годину - Табела 5. до 9.

pdf-iconУпутство Министарства финансија за 2020.годину

pdf-iconУпутство за попуњавање образаца програмског буџета

pdf-iconУниформни програми и програмске активности ЈЛС - примена од 2020. године

pdf-iconЦиљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора

pdf-iconУпутство за праћење и извештавање о учинку

pdf-iconРодно одговорно буџетирање на локалу - допис СКГО за ЈЛС

Прилози:
pdf-iconСтратегија одрживог развоја Општине Блаце од 2011-2020. године
pdf-iconУпутство за израду програмског Буџета

 

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg

 

Baner 2