Правилници

pdf-iconПравилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи Општиине Блаце и општинском правобранилаштву Општине Блаце

pdf-iconПравилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи Општиине Блаце и општинском правобранилаштву Општине Блаце
pdf-iconПравилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи Општиине Блаце и општинском правобранилаштву Општине Блаце

pdf-iconПравилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи Општиине Блаце и општинском правобранилаштву Општине Блаце

pdf-iconПравилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи Општине Блаце и општинском правобранилаштву Општине Блаце

pdf-iconПравилник о организацији и систематизацији радних места у општинској управи Општине Блаце и општинском правобранилаштву Општине Блаце

 

 

pdf-icon Правилник о управљању сукобом интереса у Општини Блаце

pdf-icon Правилник о остваривању права на накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада у јавном саобраћају

pdf-icon Правилник о оцењивању запослених у општинској управи Општине Блаце

pdf-icon Правилник о материјалној и дисциплинској одговорности

pdf-icon Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Општинској управи Општине Блаце

pdf-iconПравилник о утврђивању услова за обезбеђивање коришћења паркинг простора намењеног особама са  инвалидитетом и коришћење права на повлашћену карту за паркирање-ИПК налепницу

pdf-iconПравилник о расписивању јавног позива за суфинансирање пројеката из области јавног информисања у 2017. години

pdf-iconПравилник о систематизацији 2022

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg

 

Baner 2