Здравство у Блацу

Дом здравља Блаце основан је 15.05.1953. године. Укупна површина установе је 1.350м² на парцели од 87,73 ари. У склопу Дома здравља раде и просторно издвојене: здравствена станица у Барбатовцу, здравствене амбуланте у селима Међухани, Драгуши и Гргуру. Пружа услуге примарне здравствене заштите становништву на теритотији општине Блаце, где према попису из 2011. године живи 11.686 становника.

Медицинске службе су:

Служба за здравствену заштиту одраслог становништва и радника (са кућним лечењем и медицинском негом, хитном медицинском помоћи и санитетским превозом, фармацеутском здравственом делатношћу и поливалентном патронажом),
• Специјалистичко консултативна служба,
• Служба за здравствену заштиту деце и жена,
• Служба за стоматолошку здравствену заштиту,
• Службе медицинске подршке: Служба за лабораторијску, рендген, ултразвучну и другу дијагностику.

Немедицинске службе у оквиру здравствене установе су: Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове.

Укупан број запослених у Дому здравља Блаце је 101, од чега 77 запослених припада медицинском, а 24 немедицинском кадру.

На основу процентуалне заступљености добијених оцена у процесу акредитације, директор агенције за акредитацију на основу члана 18. Правилника о акредитацији здравствених установа донео је решење о издавању сертификата о акредитацији Дому здравља Блаце на период од три године.

Циљеви акредитације су подизање нивоа квалитета и безбедности пружених услуга здравствене заштите и стандардизовање процедура. Рационалним коришћењем свих ресурса (кадровских и финансијских), рационалном дијагностиком уз коришћење савремене технологије и нових сазнања сталном едукацијом запослених, у великој мери ће се олакшати и повећати ефикасност рада у циљу смањења морбидитета стављањем акцента на превентивне и циљане прегледе за рано откривање малигних болести, развијања свести становништва о значају превенције и раног откривања болести.

МИСИЈА

Дом здравља је успешан носилац рада на унапређењу квалитета и ефикасности примарних здравствених услуга, уз поштовање једнакости у праву на здравље свих грађана општине Блаце. Наш принцип је обезбеђивање дијагностике и резултата за корисника у једном дану.

ВИЗИЈА

Дом Здравља Блаце постаће главни актер у систему здравствене заштите Топличког округа и у сарадњи са партнерима допринеће континуираном очувању и унапређењу здравља своје популације. У нашој установи корисници ће усвајати знања и вештине о здравим стиловима живота, очувању и унапређењу свог здравља и здравља заједнице. Стручни кадрови и нова медицинска достигнућа у дијагностици, лечењу и сестринској нези, биће једнако доступни свим нашим грађанима.

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg

 

Baner 2