Измењена Општа препорука Европске комисије против расизма и нетолеранције (ЕКРИ) о борби против антисемитизма

Обавештавамо вас да је Секретаријат Комитета министра Савета Европе доставио измењену Општу препоруку број 9. Европске комисије против расизма и нетолеранције (ЕКРИ) о спречавању и борби против антисемитизма (усвојена на 86. заседању ЕКРИ 29.6-2.7.2021. године). У складу са процедуром, Комитет министара Савета Европе је 14. септембра 2021. године ову препоруку потврдио.

Измене препоруке, између осталог укључују дескриптивни део о развоjу антисемитизма, савремене облике овог феномена, порицање или погрешно представљање Холокауста и сећање на жртве истог. Такође већа пажња се посвећује превенцији и образовању, а укључене су и нове препоруке о заштити јеврејских заједница, институција и меморијала, као и заштита антисемитских аката. Нове препоруке тичу се и кажањавања антисемитских аката и говора мржње на интернету.

Европска комисија против расизма и нетолеранције (ЕКРИ) препоручује именовање националних координатора за борбу против антисемитизма, као и укљкчивање назависних тела за равноправност у релевантне активности у овом домену.

У прилогу, ради информисања, достављамо измењену Општу препоруку број 9. на енглеском и преводом на српски језик. 

- Допис Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог

- Препорука опште политике бр.9 ЕКРИ-ја, редигована

- ECRI general policy recommendation no.9-revised

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg