Оглас за прибављање непокретности у јавну својину Општине Блаце методом непосредне погодбе

Комисија за прибављање непокретности у јавну својину општине Блаце, образована Решењем СО-е Блаце, бр.I-02-2213/21 од 24.11.2021. године, расписује Оглас за прибављање непокретности у јавну својину Општине Блаце, и то: кат.парцела бр.2338/1 КО Блаце и 2339/1 КО Блаце, обе уписане у ЛН 2633 КО Блаце, а за потребе проширења гробља у Блацу.

 

Prijava za neposrednu pogodbu.

 

obavestenje

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg