ОПШТИНА БЛАЦЕ ДОБИЛА 1,9 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА НАМЕНСКЕ ТРАНСФЕРЕ ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Уговором о наменским трансферима у социјалној заштити закљученим 18.3.2022. године, у Београду, између министрке Дарије Кисић  и овлашћеног представника испред општине Блаце, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања определило је средства у висини од 1.935.852,00 динара, за наменске трансфере за финансирање услуга социјалне заштите  у 2022. годни за Општину Блаце.

Овим средствима могу да се финансирају услуге социјалне заштите из надлежности општине Блаце, у складу са Законом о социјалној заштити и Одлуком о социјалној заштити општине Блаце, и то: дневне услуге у заједници (услуга дневног боравка, свратишта и помоћи у кући); услуга смештаја у прихватлиште; услуге подршке за самостални живот, осим услуга становања уз подршку за особе са инвалидитетом;  услуге личног пратиоца детету са инвалидитетом као подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу; услуге персоналне асистенције доступне пунолетним лицима са инвалидитетом са процењеним I  или II степеном подршке; саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, осим саветовања и обуке хранитеља и усвојиоца; остале односно друге услуге социјалне заштите у складу са потребама и приоритетима јединице локалне самоуправе одређене одлуком  о правима и услугама из социјалне заштите донетим од стране јединице локалне самоуправе.

Додељена средства општини Блаце свакако су значајна, али имајући у виду да је општина у 2022. години, поред услуге -Помоћ у кући развила и услугу –Лични пратилац детета, локална самоуправа, у наредном периоду ће се трудити да из сопствених извора финансира ове две услуге, како би се корисницима пружале у континуитету, јер је заштита угрожене категорије становништва приоритет општине Блаце.

obavestenje

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg