ПОЗИВ За доделу пакета за лица слабијег материјалног стања са територије Општине Блаце

ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ

ЦРВЕНИ КРСТ БЛАЦЕ

Ул.Светог Саве бр. 4

Матични број: 07238487

ПИБ: 100370712

Датум: 22.03.2022. година

Број: 32/22

Б Л А Ц Е

На основу Одлуке општинског већа Општине Блаце,  о расподели пакета основних животних намирница намењених угроженој категорији становништва број  II-553-559/2022 од 08.03.2022. године,  Црвени Крст Блаце дана 22.03.2022. године расписује

 

П О З И В

За доделу пакета за лица слабијег материјалног стања са територије Општине Блаце

 

На седници Општинског већа одржаној дана 08.03.2022. године  донета је Одлука о расподели пакета основних животних намирница намењених угроженој категорији становништва, број II-553-559/2022. Реализација наведене Одлуке поверена је Општинској организацији Црвеног Крста Блаце, са седиштем у Блацу, као хуманитарној, непрофитној и добровољној организацији која се налази у саставу Црвеног Крста Србије. Након спроведеног поступка јавне набавке, Црвени крст Блаце обезбедио је пакете који садрже основне животне намирнице и средства за хигијену за лица слабијег материјалног стања са територије Општине Блаце.

Права на пакете могу остварити држављани Републике Србије са пребивалиштем на територији општине Блаце који припадају категорији становништва слабијег материјалног стања и то: примаоци минималних пензија (остварених по свим основима) испод 20.000,00 динара, корисници НСП-а, становници општине Блаце старији од 65 година живота који су без икаквих примања и лица слабијег материјалног стања.

У складу са критеријумима које је утврдила Комисија за расподелу пакета, образована Решењем председника општине Блаце, број: II-02-568/2022 од 09.03.2022. године, расположиви пакети додељиваће се следећим редом првенства:

  1. Материјално необезбеђена и лица слабијег материјалног стања која су на евиденцији Центра за социјални рад „Блаце“ као корисници права на новчану социјалну помоћ;
  2. Лица старија од 65 година која су без икаквих редовних прихода, и
  3. Корисници пензија у износу до 20.000,00 динара.

Материјално необезбеђена и  лица слабијег материјалног стања која су на евиденцији Центра за социјални рад „Блаце“ као корисници права на новчану социјалну помоћ, немају потребе да се пријављују за пакете, јер се налазе у евиденцији Центра за социјални рад, такође обавезу пријаве за пакете немају ни корисници услуге Помоћ у кући одраслим, старим и инвалидним лицима.

Пензионери могу да се пријаве за пакете сваког радног дана у просторијама Црвеног Крста Блаце, улица Светог Саве број 4, у периоду од 08 до 14 часова, а  све потребне информације могу добити на телефоне: 371-314; 373-314 и 371-042.

Пријаве за пензионере по сеоским месним заједницама се подносе председницима месних заједница.

Локална самоуправа на овај начин жели да побољша животни стандард пензионера и других лица слабијег материјалног стања и побрине се да добију намирнице, које су им најнеопходније и које свакодневно користе.

                 Позив траје до  29.03.2022. године.

                                                                                СЕКРЕТАР ЦРВЕНОГ КРСТА БЛАЦЕ

                                                                                            Драгиша Гочманац с.р.

 

obavestenje

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg