ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо заинтересовану јавност да је носилац пројекта Општина Блаце, улица Карађорђева бр.4, поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) на  кат. парцели бр. 1690 К.О. Блаце, у Блацу, на територији општине Блаце.

             Увид у податке и документацију из захтева носиоца Пројекта, може се извршити у просторијама овог органа, канцеларији бр. 5, у периоду од 13.07.2022. год.  до 22.07.2022. год., у времену од 10 до 12 часова.

             У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

             Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

                                   ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

                                         ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ  ЕКОНОМСКИ                                                  РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

obavestenje

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg