ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА КП 3481 КО ГОРЊА ДРАГУША

Комисија за  давање у закуп пословног простора у јавној својини, образована Решењем Општинског већа општине Блаце бр. III-02-2776/2022 од 01.12.2022.године, расписује Оглас за давање у закуп пословног простора, методом прикупљања писмених понуда.

Отварање приспелих писмених понуда одржаће се у Општинској управи општине Блаце – соба бр.34,  дана 15.12.2022. године (четвртак), са почетком у 10,00 часова.

Изјава о прихватању затеченог стања и услова из Огласа

 

obavestenje

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg