Обавештење о издавању дозволе

 Република Србија

Општина Блаце

Општинска управа

Одељење за привреду, локални економски

развој и заштиту животне средине

Број: III-04-501-614/2023

Датум: 29.12.2023. год

БЛАЦЕ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештавамо заинтересовану јавност да је носиоцу Пројекта Драгану Микуљанцу предузетнику, Сакупљање неопасног отпада "Лав", улица Краља Петра I бб., Блаце (насеље Бела земља) матични број 56917888, након спроведеног поступка по Закону о управљању отпадом ("Службени гласник РС") бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018-др.закон и 35/2023) издата дозвола за складиштење неопасног отпада број 1/2023, на катастарској парцели бр. 7740 К.О. Блаце, на територији општине Блаце.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

 

Решење Микуљанац Драган

 

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg

 

Baner 2