Oпштини Блаце одобрени наменски трансфери за услуге социјалне заштите

Општина Блаце је једна од 125 општина у Србији које су потписале уговор са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања о наменским трансферима, који утврђује услуге социјалне заштите из надлежности Општине а које ће се финансирати из буџета Републике Србије.

С обзиром да је Блаце општина која спада у јединице локалне самоуправе чији је степен развијености испод републичког просека и на чијој су територији седишта установа за домски смештај, наменским трансферима могу да се финансирају следеће услуге социјалне заштите:

- дневне услуге у заједници (услуга дневног боравка, свратишта и помоћи у кући)

- услуга смештаја у прихватилиште;

- услуге подршке за самосталан живот, осим услуге становања уз подршку за особе са инвалидитетом;

- услуга личног пратиоца детету са инвалидитетом као подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу;

- услуге персоналне асистенције доступне пунолетним лицима са инвалидитетом са процењеним I или II степеном подршке;

- саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, осим саветовања и обуке хранитеља и усвојилаца,

- остале услуге социјалне заштите у складу са потребама и приоритетима јединице локлане заједнице.

Укупан износ средстава, која су Општини Блаце по први пут додељена наменским трансферима, је 1.908.817,15 динара.

Сходно предметном уговору, Општина Блаце је дужна да изврши одговарајуће измене у важећој одлуци о буџету за 2016. годину. Све успостављене и покренуте услуге социјалне заштите од средстава одобрених наменских трансфера Општина ће интегрисати у одлуку о правима и услугама социјалне заштите из своје надлежности до краја буџетске године.

obavestenje

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg