Позив банкама за достављање понуда

oglasi mЗа депоновање слободних новчаних средстава Консолидованог рачуна трезора општине Блаце на домаћем финансијском тржишту новца у 2022.години. У складу са чланом 10.Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка

Оглас за прикупљање предлога за доделу Благодарнице Општине Блаце „Свети Сава“ за 2021. годину

 obavestenje mБлагодарница општине Блаце „Свети Сава“ је признање града, које се додељује сваке године појединцу, удружењу или правном лицу, за изузетан допринос у неговању духовности, вере, милосрђа и истине...

ОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

obavestenje mКомисија за прибављање непокретности у јавну својину општине Блаце, образована Решењем СО-е Блаце бр.I-02-2936/21 од 17.12.2021.године, расписује Оглас за прибављање непокретности у јавну својину Општине Блаце методом непосредне погодбе и то кат.парцеле бр.6340/2 КО Блаце, означене као приватна својина Козић Ружице из Сувог Дола...

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg