ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

oglasi mУ складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон)  и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини

Јавни позив за подршку женама и младима почетницама/има у пословању кроз набавку опреме и увођење услуга

oglasi mПодршка  запошљавању  жена и младих из неразвијених општина у регионима шумадије и западне Србије и Јужне и источне Србије путем обезбеђивања опреме и услуга за покретање пословања, као и оснаживање  младих предузећа.

Јавни позив за подношење захтева за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор

oglasi mНа основу чл. 6. и чл.12. ст.1. Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор(,,Службени гласник РС” број 144/22), Агенција за безбедност саобраћаја објавила је 30.08.2023. године јавни позив за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор.

ОГЛАС за отуђење непокретности из јавне својине Општине Блаце - методом непосредне погодбе

oglasi mКомисија за отуђење непокретности из својине општине Блаце, образована Решењем Скупштине општине Блаце бр. II-02-1854/23 од 28.08.2023.године, расписује Оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Блаце, односно кат.парцела насталих препарцелацијом кат.парцеле 5864 КО Блаце, и то: к.п.5864/1, 5864/2 и 5864/3, све КО Блаце, методом непосредне погодбе.

Оглас за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на јавним површинама за време манифестације „Дани шљиве Блаце 2023“, методом-непосредне погодбе

oglasi mКомисија за  давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине Блаце, образована Решењем Општинског већа општине Блаце бр. II-02-1377/23 од 04.07.2023.године, расписује Оглас за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на јавним површинама за време манифестације „Дани шљиве Блаце 2023, методом-непосредне погодбе.

Оглас за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на јавним површинама за време манифестације „Дани шљиве Блаце 2023“, методом јавног надметања – друга лицитација

oglasi mКомисија за  давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине Блаце, образована Решењем Општинског већа општине Блаце бр. II-02-1377/23 од 04.07.2023.године, расписује...

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg

 

Baner 2