ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ „БЛАЦЕ“ НА КП 6468 КО БЛАЦЕ

На основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21) и чл. 91. и 92. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/19),

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНЕ,

ИМОВИНСКО ПРАВНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

 

О Г Л А Ш А В А

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ „БЛАЦЕ“

НА КП 6468 КО БЛАЦЕ

Обрађивач урбанистичког пројекта:  ЈП Завода за урбанизам Ниш, Ниш ул. 7. јула бр. 6

Подносилац захтева: „Нафтне индустрије Србије“ а.д. Нови Сад,

Ул. Народног фронта бр. 12

 

         Јавна презентација урбанистичког пројекта обавиће се у трајању од седам дана, у периоду од 06.04.2022. године до 13.04.2022. године, у згради Општинске управе Општине Блаце, у ул. Карађорђевој бр. 4, канцеларија бр. 34, сваког радног дана од 08 до 15 часова.

Увид у урбанистички пројекат може се извршити и на званичној интернет презентацији Општине Блаце www.blace.org.rs , у делу огласи и конкурси, у пероду напред наведеним.

Позивају се сва заинтересова правна и физича лица да изврше увид у урбанистички пројекат као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије.

 

Примедбе и сугестије у писаном облику, достављају се надлежном органу Општинске управе Општине Блаце, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбене, имовинско правне и инспекцијске послове, Блаце, у ул. Карађорђева бр. 4, најкасније до 13.04.2022. године до 1500 часова.

Примедбе и сугестије у електронском облику, достављају се овлашћеном лицу Општинске управе Општине Блаце, Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбене, имовинско правне и инспекцијске послове, на mail адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  најкасније до 13.04.2022. године до 1500 часова.

Подаци овлашћеног лица од стране надлежног органа који врши оглашавање за давање обавештења о јавној презентацији:

Ненад Стевановић

Зграда Општине Блаце, ул. Карађорђева бр. 4, канцеларија бр. 34.

Тел: 027/379-210

Mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

                                                                                                             НАЧЕЛНИК

У Блацу, 30.03.2022. године                                                ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                                Јасмина Лапчевић, дипл. правник

 

obavestenje

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg