ОГЛАС за давање у закуп пословног простора (локал бр.1)

Комисија за  давање у закуп пословног простора у јавној својини Општине Блаце, образована Решењем Општинског већа општине Блаце бр. III-02-1016/22 од 12.05.2022.године, расписује Оглас за давање у закуп пословног простора, методом прикупљања писмених понуда.

Пријаве за учествовање у предметном поступку достављају се од дана расписивања Огласа до 03.06.2022.године, до 15 часова, предајом истих на писарнициуслужног центра Општине Блаце.

Отварање приспелих писмених понуда одржаће се у Општинској управи општине Блаце – соба бр.34,  дана 06.06.2022. године (понедељак), са почетком у 10,00 часова.

obavestenje

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg