ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА -методом прикупљања писмених понуда

Комисија за  давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине Блаце, образована Решењем Општинског већа општине Блаце бр. II-02-1142/22 од 31.05.2022.године, расписује Оглас за давање у закуп грађевинског земљишта, које се налази на кат.парцели бр.6371/1 КО Блаце, у улици „7.јула“ бб, путем јавног оглашавања, методом прикупљања писмених понуда.

Отварање приспелих писмених понуда одржаће се дана 16.06.2022.године (четвртак) са почетком у 10.00 часова у Општинској управи општине  Блаце, соба бр.34.

obavestenje

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg