Обједињена процедура

Обједињена процедура за издавање грађевинских дозвола

portal elektronsko

Циљ увођења обједињене процедуре издавања грађевинске дозволе јесте да инвеститори на ефикаснији и једноставнији начин добију грађевинску дозволу.

Обједињена процедура укључује издавање грађевинске дозволе, односно решења из чл. 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву радова, прибављање сагласности на техничку документацију, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења.

 

Захтеви, прописи, плански документи

folder Захтеви у обједињеној процедури
folder Прописи
folder Плански документи

folder Шематски приказ oбједињенe процедурe

 

pdf icon Водич кроз дозволе за изградњу

 

Локацијски услови

folder Издати локацијски услови

folder Закључци о одбацивању

 

Грађевинске дозволе

folder Издате грађевинске дозволе

folder Измена грађевинске дозволе у току грађења

folder Измена грађевинске дозволе због промене инвеститора

folder Закључци о одбацивању

 

Решења по члану 145 Закона о планирању и изградњи

(помоћни, економски објекти, инвестиционо одржавање, адаптација, санација, реконструкција објекта, промена намене без или уз извођење радова и др.)

folder Решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи

folder Закључци о одбацивању

 

Употребне дозволе

folder Издате употребне дозволе

folder Закључци о одбацивању

 

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg

 

Baner 2