Обједињена процедура

Огласна табла

 

Име документа

датум постављања

линк за преузимање

Јавни позив за попуњавање положаја у општинској управи Општине Блаце начелника општинске управе Општине Блаце 25.06.2024 преузмите овде
Одлука о избору програма пројеката  20.06.2024 -преузмите овде
Одлука о допуни Одлуке за избор Савета Месних заједница 16.05.2024 -преузмите овде
Одлука о расписивању избора за избор чланова Савета месних заједница на територији општине Блаце 15.05.2024 -преузмите овде
Јавни конкурс за попуњавање положаја у општинској управи Општине Блаце начелника општинске управе Општине Блаце 26.04.2024

-преузмите овде

-преузмите овде

Календар јавних конкурса 31.01.2024 -преузмите овде
Извештај о поднетим и одобреним предлозима програма за 2024. годину 30.01.2024 -преузмите овде
Извештај о реализацији одобрених програма 29.01.2024 -преузмите овде
Јавни конкурс- Послови планирања одбране и заштите од пожара 05.01.2023 -преузмите овде
Захтев ЈКП Блаце за давање сагласности на измену ценовника комуналних услуга 26.12.2023 -преузмите овде

ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

26.12.2023 -преузмите овде
Захтев ЈКП Блаце за давање сагласности на измену ценовника комуналних услуга 26.12.2023 -преузмите овде
Прелиминарна ранг листа - дечја седишта 11.12.2023 - преузмите овде

Ресење о озакоњењу објеката - Југослав Анђелковић

21.11.2023

-преузмите овде

Позив за подношење пријава за доделу новогодишњих пакетића 07.11.2023

-преузмите овде

-преузмите овде

-преузмите овде

Лозанац Горан Решење 20.07.2023 преузмите овде

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

20.06.2023 преузмите овде

О Д Л У К A О ИЗБОРУ ПРОГРАМА КОЈИ СЕ ПОДСТИЧУ СРЕДСТВИМА НАЗНАЧЕНИМ У ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНЕТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

20.06.2023 преузмите овде
Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на конкурсу за суфинансирање - финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана са територије Општине Блаце за 2023. годину 07.06.2023 - преузмите овде
Захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга са образложењем 01.06.2023 - преузмите овде

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

“Послови процене утицаја на животну средину и праћење стања и заштита и унапређење животне средине“

04.05.2023 - преузмите овде

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

„Послови ликвидатуре за потребе борачко инвалидске заштите и породиљског боловања“

04.05.2023 - преузмите овде

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

„Припрема и управљање пројектима комуналне инфраструктуре"

04.05.2023 преузмите овде

ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

20.04.2023  - преузмите овде

ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

19.04.2023  - преузмите овде

ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

19.04.2023  - преузмите овде

 П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ И  ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

 06.04.2023  - преузмите овде
Одлука о потврђивању мандата одборника 03.04.2023 - преузмите овде
Одлука о престанку мандата одборника 03.04.2023 - преузмите овде
Правилник о изменама и допунама Правилника 24.03.2023 28.03.2023 преузмите овде
Извештај о реализацији одобрених програма 16.03.2023 преузмите овде
Решење о образовању Конкурсне комисије 15.03.2023 преузмите овде
Списак запослених у ОУО Блаце који воде управни поступак 09.03.2023 преузмите овде
Oдбaцивaњe зaхтeвa - Милошевић Радосав, Блаце 02.03.2023 преузмите овде

 П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

03.02.2023 преузмите овде
Годишњи план јавних конкурса за 2023. годину 31.01.2023 преузмите овде
Oдбaцивaњe зaхтeвa - Радосављевић Срђан, Блаце 30.01.2023

преузмите овде

Oдбaцивaњe зaхтeвa - Илић Радосава, Блаце 30.01.2023 преузмите овде
Позив за подношење пријава за доделу новогодишњих пакетића 07.11.2023

- преузмите овде

преузмите овде

преузмите овде

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Блаце 18.11.2022 преузмите овде

ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

07.11.2022 преузмите овде
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Блаце 14.10.2022 преузмите овде

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

14.10.2022 преузмите овде

ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

04.10.2022 - преузмите овде

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ  ОПШТИНЕ БЛАЦЕ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

26.09.2022 -преузмите овде

Одлука о накнади штете

Захтев за накнаду материјалне штете

21.09.2022

- преузмите овде

- преузмите овде

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА КОЈИ СЕ ПОДСТИЧУ СРЕДСТВИМА НАЗНАЧЕНИМ У (ДРУГОМ) ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНЕТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

08.09.2022 -преузмите овде
ОДЛУКУ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА 16.08.2022 - преузмите овде

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАЂАНИМА И СТАМБЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ У 2022. ГОДИНИ

26.07.2022 - преузмите овде

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА  ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ У 2022. ГОДИНИ

26.07.2022 - преузмите овде

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ  ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШИНЕ БЛАЦЕ У 2022. ГОДИНИ

26.07.2022 преузмите овде
Прелиминарни обједињени предлог .годишњих програма спорт. 18.07.2022 презмите овде

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ ЗА НАБАВКУ ГРАЂЕВИСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ ЗА ЗАВРШЕТАК ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА

11.07.2022

-преузмите овде

-преузмите овде

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 07.07.2022 -преузмите документ
ЈАВНИ КОНКУРС РЕГИСТРАТОР РЕГИСТРА 07.07.2022 - преузмите документ

ЈАВНИ КОНКУРС за комуналног инспектора

07.07.2022 - преузмите документ
Инструктори за попис становништва 2022. године - коначна ранг листа кандидата који се позивају на теститање  и разговор 06.07.2022

-преузмите документ

-преузмите документ

Правилник о изменама правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Блаце и Општинском Правобранилаштву општине Блаце

27.06.2022 - преузмите документ
Захтев за допуну документације - Милошевић Радосав, Београд 26.06.2022 - преузмите документ
Интерни конкурс за попуњавање  извршилачког радног места службеника у Општинској управи 10.06.2022 - преузмите документ
Интерни конкурс за попуњавање  извршилачког радног места службеника у Општинској управи 10.06.2022 - преузмите документ
Обавештење о јавном конкурсу-послови јавних набавки 03.06.2022  - презмите документ
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места службеника у ОУО Блаце 03.06.2022 - преузмите документ
Захтев за допуну документације - Стефановић (Милан) Драган, Београд 27.05.2022 - преузмите документ
Обавештење о јавном конкурсу 26.05.2022 - преузмите документ
Интерни конкурс за попуњавање  извршилачког радног места службеника у Општинској управи 23.05.2022 - преузмите документ

Јавни конкурс за попуњавање  извршилачког радног места

23.05.2022 - преузмите документ

ЈКП Блаце Захтев за давање сагласности на Одлуку о измени Ценовника комуналних услуга

20.05.2022 - преузмите документ

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА НАМЕШТЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

12.05.2022 - преузмите документ
Одлука о избору програма пројеката 04.05.2022 -преузмите документ
Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката - удружења грађана 21.04.2022 - преузмите документ
Решење о постављењу привременог заступника 20.04.2022 -преузмите документ
Oдбaцивaњe зaхтeвa - Ђурковић Душан, Суви До 08.04.2022 - преузмите документ
Oдбaцивaњe зaхтeвa - Миленковић Зоран, Ниш 08.04.2022 - преузмите документ
Oдбaцивaњe зaхтeвa - Павловић Славољуб, Стубал 08.04.2022 - преузмите документ
Oдбацивање захтева - Ракић Бранко, Кашевар 08.04.2022  -преузмите документ
Oдбaцивaњe зaхтeвa - Радивојевић Биљана, Н. Београд 08.04.2022 - преузмите документ
Oдбaцивaњe зaхтeвa - Радивојевић Данијела, Рокци 08.04.2022 - преузмите документ
Oдбaцивaњe зaхтeвa - Судимац Миљојко, Трбуње 08.04.2022 - преузмите документ
 Одбацивање захтева - Вељић Живко, Чучале 08.04.2022 - преузмите документ
План годишњих јавних конкурса за 2022 31.1.2022 - преузмите документ
Коначна ранг листа - дечја седишта 21.1.2022 - преузмите документ
Прелиминарна ранг листа - дечја седишта 17.1.2022 преузмите документ
ЈКП Блаце Захтев за давање сагласности на Одлуку о измени Ценовника услуга ЈКП Блаце 29.12.2021 - преузмите документ
Обавештење o одржавању референдума 08.12.2021 - преузмите документ

Захтев за давање сагласности на Одлуку о измени ценовника комуналних услуга ЈКП Блаце

07.12.2021 - преузмите документ
Коначна листа корисника за доделу помоћи за побољшање услова становања избеглица 09.11.2021 - преузмите документ
Oдбaцивaњe зaхтeвa - Стојић Радула - Д. Драгуша 01.11.2021 - преузмите документ
Предлог листе корисника за доделу помоћи за побољшање услова становања избеглица 22.10.2021 - преузмите документ
Захтев за допуну документације - Судимац Миљојко, Трбуње 02.10.2021 - преузмите документ
Захтев за допуну документације - Радојевић Данијела, Рокци 24.09.2021 - преузмите документ
Захтев за допуну документације - Радивојевић Биљана, Н. Београд 24.09.2021 - преузмите документ
Захтев за допуну документације - Павловић Славољуб, Стубал 22.09.2021 - преузмите документ
Захтев за допуну документације - Ђурковић Душан, Суви До 22.09.2021 - преузмите документ
Захтев за допуну документације - Вељић Живко, Чучале 17.09.2021 - преузмите документ
Захтев за допуну документације - Миленковић Зоран, Ниш 17.09.2021 - преузмите документ
Oдбaцивaњe зaхтeвa - Пeтрoвић Рaдoљуб, Суви Дo 15.09.2021 - преузмите документ
Oдбaцивaњe зaхтeвa - Mиjajлoвић Пaвлe, Г. Бaрбaтoвaц 15.09.2021 - преузмите документ
Oдбaцивaњe зaхтeвa - Maркoвић Рaдa, Куршумлиja 15.09.2021 - преузмите документ
Oдбaцивaњe зaхтeвa - Симић Mиливoje, Куршумлиja 15.09.2021 - преузмите документ

Захтев за допуну документације - Стојић Радула, Г. Драгуша

20.08.2021 - преузмите документ
Захтев за допуну документације - Ђорђевић Славица, Г. Јошаница 20.08.2021 - преузмите документ

Решење - Дража Павловић - поновљени поступак

12.08.2021 - преузмите документ
Решење - Светлана Анђелковић - поновљени поступак 12.08.2021 - преузмите документ
Решење - Горан Лозанац - поновљени поступак 12.08.2021 - преузмите документ
Захтев за допуну документације - Стевановић Бранкица, Трбуње 23.07.2021 - преузмите документ
Захтев за допуну документације - Симић Славко, Више Село 15.07.2021 - преузмите документ
Јавни позив за организовање и спровођење јавних радова 12.07.2021

- текст Јавног позива

- пријава

- Јави позив за реализацију мере стручне праксе 12.07.2021

- текст Конкурса

- захтев

Захтев за допуну документације - Петровић Сава, Београд 12.07.2021 - преузмите документ
Захтев за допуну документације - Марковић Рада, Куршумлија 09.07.2021 - преузмите документ
Захтев за допуну документације - Петровић Радољуб, Суви До 09.07.2021 - преузмите документ
Захтев за допуну документације - Мијајловић Павле, Г. Барбатовац 09.07.2021 - преузмите документ
Правилник о изменама Правилника о систематизацији радних места у Општинској управи Општине Блаце и Општинском правобранилаштву Општине Блаце 12.05.2021 - преузмите документ
Измена Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Блаце и Општинском правобранилаштву Општине Блаце 23.04.2021 - преузмите документ
Решење о постављењну привременог заступника 29.03.2021 - преузмите документ
Пословник Жалбене комисије 19.03.2021 - преузмите документ
Решење о образовању жалбене комисије 19.03.2021 - преузмите документ
Измена Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Блаце и Општинском правобранилаштву Општине Блаце 18.02.2021 преузмите документ

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Блаце и Општинском правобранилаштву Општине Блаце

11.02.2021 преузмите документ
Решење о извршењу грађ. инспекција - Милановић Славимир 08.02.2021 - преузмите документ
Решење грађ. инспекције - Милановић Славимир 25.11.2020 - преузмите документ
Позив за јавну расправу о Нацрту Oдлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину 21.10.2020 - преузмите документ
Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи општине Блаце и општинском правобранилаштву Општине Блаце 28.09.2020 - преузмите документ
Решење грађ. инспекције - Тодоровић Бранко, Тодоровић Јован, Тодоровић Иван 10.09.2020 - преузмите документ
Решење грађ. инспекције - Марић Љубиша 10.09.2020 - преузмите документ
Решења за доделу државне помоћи 2023  05.02.2023 кликните ОВДЕ
Прелиминарни обједињени предлог годишњих програма задовољавања потреба и интереса грађана у области спорта у 2021. години 17.07.2020 - преузмите документ
- Јавно обавештење о подношењу захтева Општинској управи Општине Блаце 07.07.2020 - преузмите документ
- Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката 01.06.2020 - преузмите документ
-Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи општине Блаце и општинском правобранилаштву општине блаце 21.05.2020 - преузмите документ
-Обавештење Дома здравља Блаце за пацијенте како се заштитити од вируса COVID 19 13.03.2020 - преузмите документ
-Решење о исправци грешке-Миловановић Миливоје-село Трбуње општина Блаце 28.02.2020 - преузмите документ
-Решење о обустављању поступка-Вељић Марија Ниш, ул. Горњоматејевачка бр. 1062 26.02.2020 - преузмите документ

-Решење о обустављању поступка-Јоловић Долде Јованка-Блаце Бела Земља

-Решење о обустављању поступка-Кнежевић Дамњан Блаце

-Решење о обустављању поступка-Петровић Радосав-Качапор

-Решење о обустављању поступка-Тошовић Велибор Блаце

19.02.2020

- преузмите документ

- преузмите документ

- преузмите документ 

- преузмите документ 

-Решење о одређивању лица за заштиту података о личности

-Правилник о заштити података о личности

-Правилник о безбедности информационо-комуникационог система Општине Блаце

04.02.2020

- преузмите документ

- преузмите документ

- преузмите документ   

- Обавештење о раскиду уговора 17.01.2020

- преузмите документ 

- Прелиминарна ранлг листа за доделу аутоседишта

- Обавештење

06.12.2019

- преузмите документ 


- преузмите документ

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи  општине Блаце и Општинском Правобранилаштву општине Блаце

 05.12.2019 преузмите документ

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg