Обавештење и Јавни позив за организације у области спорта

obavestenje m

Општинско веће општине Блаце на седници одржаној 20. марта 2024. године, објавило је Јавни позив за финансирање годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта за 2025. годину...

 

 

Важно обавештење о измени режима саобраћаја кроз центар насеља Блаце

obavestenje m

Обавештавамо јавност да је Општинска управа Општине Блаце, Одељење за управљање капиталним пројектима и путевима, комуналне послове и саобраћај донела решење о измени режима саобраћаја којим се наставља актуелни режим саобраћаја кроз центар, почев од 01.05.-31.05.2024. године, због...

 

 

Обавештење заинтересоване јавности о јавном увиду

obavestenje m

Обавештава се заинтересована јавност да је Општинској управи општине Блаце, Одељењу за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине поднет захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину...

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

obavestenje m

На основу Одлуке председника СО-е Блаце, бр. I-016-1135/2024 од 14.05.2024.године, о расписивању избора за избор чланова савета месних заједница на територији општине Блаце (Сл.лист. општине Блаце“, 6/24) и Одлуке о допуни Одлуке, бр. I-016-1135/2024-1 од 15.05.2024.године

 

 

Обавештење заинтересоване јавности о давању сагласности на студију

obavestenje m

У складу са чланом 25, у вези са чланом 29. ст. 2. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, брoj 135/04 и 36/09), обавештава се заинтересована јавност, органи и организације да је овај орган, у законом одређеном поступку, дана 10.06.2024.

 

 

Извештај о квалитету амбијенталног ваздуха на територији Општине Блаце за месец октобар 2023. године

obavestenje m

У оквиру пружања услуга систематског праћења квалитета амбијенталног ваздуха на територији Општине Блаце, стручна екипа института за јавно здравље Ниш извршила је узорковање и лабораторијско испитивање амбијенталног ваздуха у периоду од 01.10. - 31.10.2023. године.

 

 

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg