Урбанистички планови

pp opstine


Преузимање фајла врши се кликом на иконицу

Просторни план Општине Блаце - усвојени документ Word2007icon  
Намена простора pdf icon DWG
Мрежа насеља, инфраструктурни системи, саобраћај pdf icon DWG
Водопривредна, енергетска и телекомуникациона инфраструктура pdf icon DWG
Туризам и заштита простора pdf icon DWG
Карта спровођења pdf icon DWG
Службени лист у коме је објављен ПП Општине Блаце pdf icon  

 

pdf icon ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БЛАЦЕ

 

pdr heder

pdf iconПлан детаљне рекулације "Центар I" у Блаце

pdf iconПлан детаљне рекулације за радну зону "ФРУТО 2" у Блацу

pdf iconПлан детаљне рекулације за радну зону Горња Драгуша

 

urbanisticki projekti

1. Урбанистички пројекат за изградњу комплекса отворених базена у Блацу са пратећим садржајима на КП бр. 6371/1 КО Блаце у Блацу

2. Урбанистички пројекат за изградњу соларне електране кп 2522-2523 и 2525 КО Пребреза

3.УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА ПРИ ХРАМУ „ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ" У БЛАЦУ, У УЛ. БРАЋЕ ВУКСАНОВИЋА НА КП 6020 КО БЛАЦЕ

4. УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ХЛАДЊАЧЕ СПРАТНОСТИ „ПР" СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА, ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ РАДНИКА СПРАТНОСТИ „ПР"И НАДСТРЕШНИЦЕ СПРАТНОСТИ „ПР" НА КП 199/1 И 199/4 КО СТУБАЛ

5. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ЗГРАДЕ ЗА СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМАНА КПБР. 5870 И 5872/2 КО БЛАЦЕ

6. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ „БЛАЦЕ“ НА КП 6468 КО БЛАЦЕ

7. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ МСЕ „КНЕЗ“ БЛАЦЕ, НА ЗЕМЉИ НА КП БР. 5142/1 и 5144/1 КО БЛАЦЕ

8. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ КП БР 2308 КО МЕЂУХАНА

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg

 

Baner 2