Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.6

Странице виртуалног матичара су конципиране тако да на најједноставнији начин, без доласка у зграду општинске управе можете наручити на кућну адресу следеће документе:

Извод из матичне књиге рођених,
Извод из матичне књиге венчаних,
Извод из матичне књиге умрлих,
Уверење о држављанству

Документа се шаљу по приспећу Ваше уплате(ради брже реализације захтева доказ о уплати можете скенирати и послати преко одговарајуће форме или на е-маил jmbg@blace.org.rs или на фаx (027) 371 138). ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОБРАТИТИ СЕ НА ТЕЛЕФОН 027/370-101

НАПОМЕНЕ ЗА НАРУЧИОЦА
Извод из матичне књиге рођених, венчаних или умрлих:
Републичку административну таксу у износу од 420,00 динара, уплатити на жиро рачун број 840-742221843-57 број модела 97, позив на број 29-023, сврха дознаке: Извод из матичне књиге (рођених, венчаних, умрлих), прималац: Републичка административна такса – РАТ
Општинску административну таксу у износу од 150,00 динара + 200,00 динара за трошкове слања, уплатити на жиро рачун број 840-742251843-73 број модела 97, позив на број 29-023, сврха дознаке: Извод из матичне књиге (рођених, венчаних, умрлих), прималац: Буџет Општинске управе Блаце


Уверење о држављанству:
Републичку административну таксу у износу од 740,00 динара, уплатити на жиро рачун број 840-742221843-57 број модела 97, позив на број 29-023, сврха дознаке: Уверење о држављанству, прималац: Републичка административна такса - РАТ
Општинску административну таксу у износу од 130,00 динара + 200,00 динара за трошкове слања, уплатити на жиро рачун број 840-742251843-73 број модела 97, позив на број 29-023, сврха дознаке: Уверење о држављанству, прималац: Буџет Општинске управе Блаце.

*Required information.
Врста извода/уверења
Име и Презиме *
Девојачко презиме
Име оца *
Име мајке
Девојачко презиме мајке
Датум рођења *
Место и општина рођења *
ЈМБГ *
Име и презиме наручиоца
Адреса наручиоца, место и поштански број
Контакт телефон *
Мејл адреса *
Додај фајл (скениране уплатнице)
Сврха издавања *

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg

 

Baner 2