Председник општине

Иван Бургић

Иван Бургић, рођен 03.09.1973. год. у Блацу,

- Основну школу похађао у Трбуњу и Блацу;
- Завршио гимназију у Блацу;
- Високу техничку школу струковних студија у Нишу, основне студије,
завршио на смеру комунално инжењерство као и последипломске
специјалистичке струковне студије.
- Радни однос засновао 1999. год. у Јавном комуналном предузећу „Блаце“,
углавном радио на пословима техничког директора.

-Ово је други пут да обавља функцију председника општине Блаце. Исту је обављао у периоду од јуна 2014. године до маја 2016. године.

-Обављао је и функције заменика председника општине Блаце и помоћника председника општине, а од 30.10.2023. године до 14.2.2024. године, био је председник Привременог органа општине Блаце.

-На функцију председника општине Блаце изабран је 14.2.2024. године, као одборник са изборне листе Коалиција Александар Вучић –Блаце не сме да стане.
- Живи у Блацу. Ожењен, отац троје деце.

 

Контакт

Тел: +381 27 371110
Факс: +381 27 371138
Мејл адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ivan burgic

Надлежност

Избор председника Општине

Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника Општине.

Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника Општине из реда одборника кога бира Скупштина општине на исти начин као председника Општине.

Неспојивост функција

Председнику Општине и заменику председника Општине избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини општине.

Председник Општине и заменик председника општине су на сталном  раду у Општини.

Надлежност

Председник Општине:

-представља и заступа Општину;

-предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;

-наредбодавац је за извршење буџета;

-оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;

-даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;

-одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;

-усмерава и усклађује рад Општинске управе;

-доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим статутом или одлуком Скупштине општине;

-информише јавност о свом раду;

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg

 

Baner 2