Јавне расправе

Јавне расправе

Позив за јавну расправу о Нацрту Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Блаце 2023. године

Образац за примедбе и сугестије на Нацрт Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Блаце за 2023 годину

Нацрт одлуке ребаланс 2 2023

___________________________________

 

Позив за јавну расправу о Нацрту Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Блаце 2023. године

Образац за примедбе и сугестије

Нацрт ребаланс I 2023

ИЗВЕШТАЈ о спроведеној  Јавној расправи о Нацрту Одлуке о првим изменама и допунама Oдлуке о буџету општине Блаце за 2023. годину

___________________________________

ИЗВЕШТАЈ са јавне расправе о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама

Позив за јавну расправу о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама

Образац за примедбе и сугестије

НАЦРТ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

___________________________________

Позив за јавну расправу о Нацрту Одлуке о неприступању изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације на животну средину;

Образац за Јавну расправу о нацрту Одлуке о неприступању изради стратешке процене на животну средину;

Нацрт Одлуке о неприступању изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације на животну средину

 

Позив за јавну расправу о Нацрту Одлуке о изради плана детаљне регулације за привредно-туристичку зону и инфраструктурне коридоре у Доњој Јошаници и Сварчу;

Образац за Јавну расправу о нацрту Одлуке о изради плана детаљне регулације за привредно туристичку зону у Доњој Јошаници и Сварчу;

Нацрт одлуке о изради плана детаљне регулације за привредно туристичку зону у Доњој Јошаници и Сварчу

___________________________________

- Нацрт Одлуке о трећим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Блаце за 2022. годину,

- Јавни позив за одржавање јавне расправе о Нацрту Одлуке о трећим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Блаце за 2022. године и

- Образац за предлоге, сугестије и мишљења о Нацрту Одлуке о трећим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Блаце за 2022. годину

___________________________________

ИЗВЕШТАЈ са јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету 2023. год. октобар

ИЗВЕШТАЈ са јавне расправе о Нацрту Одлуке о цени метра квадратног октобар

ИЗВЕШТАЈ са јавне расправе о Нацрту Одлуке о коефицијентима за порез на имовину октобар

ИЗВЕШТАЈ са јавне расправе о Нацрту Одлуке о одређивању зона октобар

ИЗВЕШТАЈ са јавне расправе о Нацрту Одлуке о стопама порез на имовину октобар

ИЗВЕШТАЈ са јавне расправе о Нацрту Одлуке о висини стопе амортиyације октобар

___________________________________

Позив за јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету општине Блаце 2023. године

Образац за Јавну расправу о нацрту Одлуке о буџету општине Блаце за 2023. годину

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 2023

___________________________________

 Позив за јавну расправу о Нацрту Одлуке о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину на терит. општини Блаце

 Образац за примедбе и сугестије

НАЦРТ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

___________________________________

Позив за јавну расправу о Нацрту Одлуке о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Блаце

 Образац за примедбе и сугестије

 НАЦРТ ОДЛУКЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ПРАВНА ЛИЦА

___________________________________

ПОЗИВ за јавну расправу о Нацрту Одлуке о стопама пореза на имовину у општини Блаце

Образац за примедбе и сугестије

НАЦРТ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ СТОПА  ПОРЕЗА  НА  ИМОВИНУ У ОПШТИНИ БЛАЦЕ

___________________________________

П О З И В за јавну расправу о Нацрту Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Блаце

Образац за примедбе и сугестије

НАЦРТ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И   НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

___________________________________

Позив за јавну расправу о Нацрту Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног М непокретности за утврђ пореза на имовину на терит. општини Блаце за 2023. г

Образац за примедбе и сугестије

Нацрт Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра  непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији Општине Блаце

___________________________________

 

Позив за јавну расправу о Нацрту Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Блаце 2022. године 

Образац за примедбе и сугестије

Нацрт одлуке о другим изменама и допунама одлуке о буџету општине Блаце за 2022

___________________________________

Позив за јавну расправу о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Просторног плана општине Блаце и Нацрту Одлуке о стратешкој процени утицаја на животину средину измена и допуна Просторног плана општине Блаце

Образац за предлоге

Нацрт Одлуке о изменама и допунама Просторног плана општине Блаце

Нацрт Одлуке о стратешкој процени утицаја на животну средину измена и допуна Просторног плана општине Блаце

___________________________________

Позив за јавну расправу о Нацрту Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Блаце 2022. године

Образац за примедбе и сугестије

Нацрт Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Блаце за 2022 годину

ИЗВЕШТАЈ са јавне расправе о Нацрту Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Блаце за 2022. год

____________________________________

Образац за примедбе на нацрт Плана развоја

Нацрт плана развоја Блаце 2022 - 2029 - за јавну расправу

Јавни позив-јавна расправа ПLANA RAZVOJA

Нацрт одлуке о буџету 2022.год

Позив за јавну расправу о нацрту одлуке о буџету општине Блаце 2022. године

Образац за Јавну расправу о нацрту Одлуке о буџету општине Блаце за 2022. годину

ИЗВЕШТАЈ са јавне расправе о Нацрту ПЛАНА развоја општине Блаце 2022-2029 год.

____________________________________

 

Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 3. јуна 2021. године, објавило је ПОЗИВ за јавну расправу  о Нацрту Одлуке о изради Плана детаљне регулације за површински коп мермера „Попова“ код Блаца и Нацрту Одлуке о изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за површински коп мермера „Попова“ код Блаца на животну средину

- Позив на јавну расправу

- Образац за предлоге

- Нацрт одлуке о изради Плана детаљне регулације за површински коп мермера Попова код Блаце

- Нацрт одлуке о изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за површински коп мермера Попова код Блаце на животну средину

- Графички приказ

____________________________________

Позива се стручна јавност и сви заинтересовани грађани да се укључе у поступак јавне расправе о Нацрту Стратегије за унапређивање предшколског васпитања и образовања Општине Блаце у периоду од 2020. до 2025. године, коју је израдио Стручни тим на реализацији Пројекта „Подршка реформи система предшколског васпитања и образовања у Републици Србији“ за период од 2019-2021. године (у даљем тексту: Стручни тим), образован  решењем председника општине Блаце.

Јавна расправа ће се спроводити у периоду од 15. децембра до 17. децембра 2020. године до  10.00 часова.

 

- Текст Позива можете преузети ОВДЕ

- Стратегија за унапређивање предшколског васпитања и образовања општине Блаце у периоду од 2020. до 2025. године

- Образац за примедбе

Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 15. септембра 2021. године, објавило је ПОЗИВ за јавну расправу  о Нацрту Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину. Позива се стручна јавност и сви заинтересовани грађани да се укључе у поступак јавне расправе.   Нацрт Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину, Позив за Јавну расправу и Образац за коментаре можете преузети на линковима испод текста.

pdf-iconНацрт Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Блаце за 2021. годину

- Позив за јавну расправу

- Образац за коментаре

-Извештај о спроведеној Јавној расправи о Нацрту Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о биџету општине Блаце за 2021. годину

 

 

pdf-iconHaцрт одлуке о Буџету општине Блаце за 2021. годину

- Позив за јавну расправу

- Образац за коментаре

 

pdf-iconНацрт Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Блаце за 2021. годину

- Позив за јавну расправу

- Образац за коментаре

 

ИЗВЕШТАJ о спроведеној  Јавној расправи  о Нацрту Oдлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину

ИЗВЕШТАЈ о спроведеној јавној расправи о Нацрту Стратегије за унапређивање предшколског васпитања и образовања Општине Блаце у периоду од 2020 до 2025 године

Извештај са јавне расправе о Нацрту Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о будџету општине Блаце за 2021. годину

 

Позив за јавну расправу о Нацрту Одлуке о измени и допуни Плана генералне регулације насеља Блаце

Нацрт Одлуке о измени и допуни Плана генералне регулације насеља Блаце

Графички приказ о измени и допуни Плана генералне регулације насеља Блаце

Нацрт Одлуке о неприступању израде стратешке процене

Образац за предлоге

 

Позив за јавну расправу о Нацрту Одлуке о изради Плана детаљне регулације за површински коп мермера Попова код Блаца

Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације за површински коп мермера Попова код Блаца

Графички приказ локација Попова

Образац за предлоге

 

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о измени и допуни Плана генералне регулације насеља Блаце

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg