Заштита животне средине

Годишњи план рада за 2018. годину

Сагласност на План надзора за 2018. годину

Годишњи извештај о надзору за 2017. годину

Годишњи план надзора за 2019. годину

Сагласност на план надзора за 2019. годину

 

 

КОНТРОЛА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

KL OTP 01 – Контролна листа за документацију (оператер)

KL OTP 02 – Контролна листа за складиштење отпада (оператер)

KL OTP 03 - Контролна листа за третман отпада (оператер)

KL OTP 05 - Контролна листа за третман отпадних уља за добијање производа или производњу горива у енергетским или индустријским постројењима (оператер)

KL OTP 06 - Контролна листа за отпадна уља (оператер)

KL OTP 09 - Контролна листа за отпадну гуму (оператер)

KL OTP 10 - Контролна листа за отпадна возила (оператер)

ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

KL NEJ 01 – Коришћење извора нејонизујућих зрачења Нискофреквентно подручје

KL NEJ 02 - Коришћење извора нејонизујућих зрачења Високофреквентно подручје

KL NEJ 03 – Овлашћење - испитивање

KL NEJ 04 – Овлашћење - систематско испитивање

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА

KL BUK 01 – Заштита од буке у животној средини

KL OTP-P 02 – Поступање произвођача неопасног и инертног отпада

KL REG 01 – Достава података према Закону о заштити животне средине

KL SPU 01 – Студија о процени утицаја

KL TOV 01 – Технолошке и друге отпадне воде

KL VAZ 01 – Заштита ваздуха код постројења за сагоревање

KL VAZ 02 - Заштита ваздуха код стационарних постројења

KL VAZ 03 - Заштита ваздуха код бензинских станица

 dani sljive 2017 baner

lokalni izbori 2016

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije