Оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Блаце

Расписује се оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини БЛАЦЕ у следећим катастарским општинама:

Лицитациони корак износи 1000 динара.

Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине БЛАЦЕ, у канцеларији бр 38 сваког радног дана од 08 до14 часова. Контакт особа Драган Гмијовић, тел. 027/371-079 064/8099-212.

Рок за подношење документације за пријављивање је до 14:00 сати, дана 16.10.2020. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве достављене у писарницу општинске управе општине БЛАЦЕ као и пријаве предате препорученом поштом до наведеног рока.

Оглас преузети ОВДЕ. 

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka