Од данас ступиле на снагу нове мере Владе Републике Србије за спречавање вируса Ковид 19. Општински штаб за ванредне ситуације донео Наредбу о поштовању мера

Општински штаб за ванредне ситуације општине Блаце на седници одржаној  дана 16.11.2020. године, на основу  Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Ковид 19 донео је Наредбу  која ступа на снагу од данас а која се односи на:

1. У периоду од 17. новембра 2020. године закључно са 1. децембром 2020. године радно време угоститељских објеката, продавница, трговинских центара и других малопродајних трговинских објеката, позоришта и бисокопа, приређивача посебних и класичних игара на срећу, изузев радног времена апотека и бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива, и угоститељских и других објеката који врше доставу хране, ограничава се тако да ти објекти неће радити од 21.00 часа до 05.00 часова наредног дана.

2. Правна лица и предузетници из претходног става дужни су да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести Ковид 19 (организовање процеса рада који обезбеђује одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, обавезну дезинфекцију мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски од стране запослених - за пружање услуга на отвореном, као и додатне мере ограниченог броја лица у просторији, а у случају мањег растојања од два метра између корисника, пружање услуга уз примену стаклене стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и од корисника услуга - за пружање услуга у затвореном простору), и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду. 

Надлежни орган Министарства унутрашњих послова и комунална инспекција Општинске управе Општине Блаце ће вршити контролу поштовања Наредбе. Ступањем на снагу ове Наредбе престаје да важи Наредба број II-06-2077/2020-1 од 10.10.2020. године.  

 

 

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka