Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - Трговинска радња „Лав“ 

Обавештавамо заинтересовану јавност да је носилац пројекта Трговинска радња „Лав“  Микуљанац Драган Пр. Блаце, са седиштем у улици Краља Петра I бб. Блаце, општина Блаце, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат складиштења неопасног отпада на  кат. парцели бр. 7740,  К.О. Блаце, на територији општине Блаце.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа, канцеларији бр. 38, у периоду од 17.05.2023. год.  до 26.05.2023. год., у времену од 10 до 12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

                                                      ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

                                             ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ  ЕКОНОМСКИ                                                       

                                                       РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg

 

Baner 2