Oдржана Јавна презентација Нацрта Плана генералне регулације насеља Блаце

У згради Општине Блаце (I спрат, судска сала бр. 2) са почетком у 12 часова, у четвртак 26. фебруара одржана је Јавна презентација Нацрта Плана генералне регулације насеља Блаце. Представљена су планирана решења која се односе на изградњу и уређење целог Блаца и непосредног окружења. Нацрт Плана презентовали су представници обрађивача, Пројектно грађевинског центра „Домит“ доо из Лебана.

prezent2

Јавни увид у Нацрт Плана, који је почео 09. фебруара и даље је у току и слободан је за сва правна и физичка лица до 10. марта 2015. године, у Служби за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Општине Блаце, ул.Карађорђева бр. 4, канцеларија бр. 34, радним данима од 08 до 15 часова .

У току јавног увида заинтерeсована лица могу поднети примедбе на изложени Нацрт Плана и Извештајо стратешкој процени утицаја на животну средину, предајом примедбе у писаном облику на писарници Општинске управе Општине Блаце, Служби за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове.

prezent1

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg