16 предлога пројеката пристигло на општински конкурс за финансиранје УГ и НВО

У уторак 10. марта истекао је рок за подношење пријава на конкурс за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација средствима буџета Општине Блаце за 2015. годину. У предвиђеном року пристигло је укупно шеснаест предлога пројеката.

Вредновање пројеката и захтева обавиће надлежна Комисија коју је образовало Општинско веће општине Блаце и у којој је пет чланова, који у исто време не могу бити и чланови Удружења грађана и невладиних организација. Пријаве за доделу средстава Комисија оцењује према мерилима и критеријумима прописаним Правилником о начину финансирања пројеката удружења грађана и невладиних организација.

Након обраде пријава Комисија ће у року од 15 дана од завршетка конкурса израдити извештај о спроведеном конкурсу. Извештај садржи све поднете пријаве, коначну ранг листу са бодовима предложених пројеката и предлог одлуке о избору пројеката који ће се финансирати из буџета општине Блаце. Извештај и прелиминарна листа објављују се на огласној табли општине Блаце и на званичној интернет презентацији општине Блаце  www.blace.org.rs

Извештај се доставља Општинском већу општине Блаце које доноси одлуку о избору пројеката и додели средстава који се финансирају из буџета општине Блаце, на основу које председник општине Блаце закључује Уговор о финансирању пројеката Удружења грађана и невладиних организација, средствима из буџета општине Блаце.

Укупно расположива средства за реализацију пројеката по овом конкурсу износе  1.500.000,00 динара a максимална вредност пројекта којим су удружења грађана и невладине организације могле конкурисати је 250.000,00 динара.

obavestenje

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg