Фосили пронађени у Блацу припадају "Праисторијском слону"

Завод за заштиту природе Србије доставио је Општини Блаце обавештење везано за налаз фосилних остатака поред куће Радисава Степановића у улици Стевана Немање у Блацу.

Након што је палеонтолог Завода изашао на терен 05. марта и извршио анализу фосилних остатака, утврђено је да је „на отвореном геолошком профилу, који је изграђен претежно од плиоценских кластичних седимената са прослојцима глиновито-лапоровите серије, откривена једна крупна, делимично оштећена рамена кост (хумерус) и неколико ситнијих фрагмената скелета.“ Непосредно пре изласка стручњака Завода за заштиту природе Србије, кости које су приликом одрона откривене и депоноване у подину профила, однесене су у Народни музеј Топлице.

blace mamut

„Палеонтолошком анализом добро очуване круне кутњака, као и морфометријском анализом дугих костију и фрагмената карлице, утврђено је да фосилни остаци откривених костију припадају врсти Dinotherium giganteum из реда Proboscidea (сурлаши). Овај „праисторијски слон“ живео је у периоду терцијара, тачније у плиоцену пре око 5 милиона година. Са висином око 4,5 метра и тежином око 10 тона, спадао је у ред најкрупнијих сисара који су тада живели.“

Обзиром на лоше временске услове, није било могуће детаљније проучавање фосилних остатака, тако да стручњаци Завода планирају још излазака на терен у циљу добијања што потпунијих информација о вредности, угрожености и евентуалној потреби заштите овог локалитета, наводи се у пристиглом допису Завода за заштиту природа Србије.

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg