Буџет за 2021. годину

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Блаце за 2021. годину

pdf-iconОдлука о завршном рачуну за 2021. годину

pdf-iconОбразложење одлуке о завршном рачуну за 2021. год

pdf-iconОпштина Блаце мишљење и извештај ревизора 

folderГодишњи извештај о учинку програма за 2021.годину

 

Одлука о буџету Општине Блаце за 2021. годину

pdf-icon Одлука о буџету Општине Блаце за 2021. годину

PowerPointГрађански водич кроз одлуку о буџету за 2021. годину

pdf-iconОдлука о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине Блаце за 2021-Ребаланс I
pdf-iconОбразложење Ребаланс I 2021.год

pdf-iconОдлука о другим изменама и допунама одлуке о буџету општине Блаце за 2021-Ребаланс II

pdf-iconОбразложење Ребаланс II 2021.год

 

Извештаји о извршењу буџета за 2021. годину

pdf-iconИзвештај о извршењу Буџета за период I до III 2021. годинe

pdf-iconИзвештај о извршењу Буџета за период I до VI 2021. годинe

pdf-iconИзвештај о извршењу Буџета за период I до IX 2021. годинe

pdf-iconПлан и реализација 01.01-31.01.2021
pdf-iconПлан и реализација 01.01-28.02.2021
pdf-iconПлан и реализација 01.01-31.03.2021
pdf-iconПлан и реализација 01.01-30.04.2021
pdf-iconПлан и реализација 01.01-31.05.2021
pdf-iconПлан и реализација 01.01-30.06.2021
pdf-iconПлан и реализација 01.01-31.07.2021
pdf-iconПлан и реализација 01.01-31.08.2021
pdf-iconПлан и реализација 01.01-30.09.2021
pdf-iconПлан и реализација 01.01-31.10.2021
pdf-iconПлан и реализација 01.01-30.11.2021
pdf-iconПлан и реализација 01.01-31.12.2021

 

Припрема - Ребаланс I2021

 pdf-iconНацрт Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Блаце за 2021. годину

Excel Финансијски план прихода и расхода за 2021. годину, Ребаланс II

Excel Табеле- плате запослених, љубиларне награде

pdf-iconУпутство за Ребаланс II 2021

Припрема - Ребаланс 2021

pdf-icon Нацрт Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Блаце за 2021. годину

Excel Финансијски план прихода и расхода за 2021. годину, Ребаланс I

Excel Табеле- плате запослених, љубиларне награде

pdf-icon Упутство за Ребаланс I 2021Упутство за Ребаланс I 2021

 

Припрема Буџета за 2021. годину

pdf-icon Haцрт одлуке о Буџету општине Блаце за 2021. годину

pdf-iconРодно одговорно буџетирање  на локалу - циклус припреме буџета за 2021. годину

pdf-iconПлан поступног увођења  родног буџетирања за 2021. годину

pdf-iconУпутство за припрему Буџета за 2021. годину

ExcelОбрасци за припрему Буџета за 2021. годину - Табела 1. до 4.

ExcelОбразци за припрему буџета  за 2021.годину - Табела 5. до 9.

pdf-iconУпутство Министарства финансија за 2021.годину

pdf-iconЦиљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg

 

Baner 2