Буџет за 2022. годину

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Блаце за 2022. годину

pdf-iconОдлука о завршном рачуну за 2022. годину

pdf-iconОбразложење одлуке о завршном рачуну за 2022. год

pdf-iconОпштина Блаце мишљење и извештај ревизора  

folderГодишњи извештај о учинку програма за 2022.годину

 

Одлука о буџету Општине Блаце за 2022. годину

pdf-icon Одлука о буџету општине Блаце за 2022. годину

pdf-iconОбразложење Одлуке о буџету општине Блаце за 2022. годину

 pdf-iconГрађански водич кроз Одлуку о буџету за 2022.годину

 

Извештаји о извршењу буџета за 2022. годину

pdf-iconИзвештај о извршењу Буџета за период I-III месец 2022

pdf-icon Извештај о извршењу Буџета за период I-VI месец 2022

pdf-iconИзвештај о извршењу Буџета за период I-IX месец 2022

pdf-icon План и реализација 01.01-31.01.2022

pdf-icon План и реализација 01.01-28.02.2022

pdf-icon План и реализација 01.01-31.03.2022

pdf-icon План и реализација 01.01-30.04.2022

pdf-icon План и реализација 01.01-31.05.2022

pdf-icon План и реализација 01.01-30.06.2022

pdf-icon План и реализација 01.01-31.07.2022

pdf-icon План и реализација 01.01-31.08.2022

pdf-icon План и реализација 01.01-30.09.2022

pdf-icon План и реализација 01.01-31.10.2022

pdf-icon План и реализација 01.01-30.11.2022

pdf-icon План и реализација 01.01-31.12.2022

Припрема - Ребаланс III 2022

pdf-iconНацрт о трећим изменама и допунама одлуке о буџету општине Блаце за 2022.годину

ExcelФинансијски план прихода и расхода за 2022. годину, Ребаланс III

ExcelТабеле- плате запослених, љубиларне награде

pdf-iconУпутство за Ребаланс III 2022

 

Припрема - Ребаланс II 2022

pdf-icon Нацрт о другим изменама и допунама одлуке о буџету општине Блаце за 2022.годину

ExcelФинансијски план прихода и расхода за 2022. годину, Ребаланс II

ExcelТабеле- плате запослених, љубиларне награде

pdf-iconУпутство за Ребаланс II 2022

Припрема - Ребаланс 2022

 

Excel Финансијски план прихода и расхода за 2022. годину, Ребаланс I

Excel Табеле- плате запослених, љубиларне награде

pdf-iconУпутство за Ребаланс I 2022

pdf-iconНацрт о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине Блаце за 2022.годину

Припрема Буџета за 2022. годину

pdf-iconУпутство за припрему Одлуке о Буџету за 2022. годину

ExcelОбрасци за припрему Буџета за 2022. годину - Табела 1. до 4.

ExcelОбразци за припрему буџета  за 2022.годину - Табела 5. до 9.

pdf-icon План поступног увођења родно одговорног буџетирања за 2022.годину

pdf-iconУпутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину

pdf-iconНацрт одлуке о буџету 2022.год

pdf-icon Образложење Нацрта одлуке о буџету за 2022. год

 

 

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg

 

Baner 2