Буџет за 2023. годину

Одлука о буџету Општине Блаце за 2023. годину

pdf-icon Одлука о буџету општине Блаце за 2023. годину

pdf-iconОбразложење Одлуке о буџету општине Блаце за 2023. годинуне Блаце за 2023. годину

pdf-iconГрађански водич кроз Одлуку о буџету за 2023.годину

pdf-iconОдлука о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Блаце за 2023.год (Ребаланс 1)

pdf-iconОбразложење Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Блаце за 2023.год (Ребаланс 1)

pdf-iconОдлука о другим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Блаце за 2023.год (Ребаланс 2)

pdf-iconОбразложење Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Блаце за 2023.год (Ребаланс 2)

pdf-iconОбразложење Одлуке о трећим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Блаце за 2023.год (Ребаланс 3)

 

Извештаји о извршењу буџета за 2023. годину

 pdf-iconПлан и реализација 01.01-31.01.2023

pdf-icon План и реализација 01.01-28.02.2023

pdf-icon План и реализација 01.01-31.03.2023

pdf-icon План и реализација 01.01-30.04.2023

pdf-icon План и реализација 01.01-31.05.2023

pdf-icon План и реализација 01.01-30.06.2023

pdf-icon План и реализација 01.01-31.07.2023

pdf-icon План и реализација 01.01-31.08.2023

pdf-icon План и реализација 01.01-30.09.2023

pdf-icon План и реализација 01.01-31.10.2023

pdf-icon План и реализација 01.01-30.11.2023

pdf-icon План и реализација 01.01-31.12.2023

pdf-iconИзвештај о извршењу Буџета за период I-III месец 2023

pdf-iconИзвештај о извршењу Буџета за период I-VI месец 2023

pdf-iconИзвештај о извршењу Буџета за период I-IX месец 2023

pdf-iconИзвештај о извршењу Буџета за период I-XII месец 2023

 

Припрема - Ребаланс I 2023

pdf-icon Нацрт о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине Блаце за 2023.годину

ExcelФинансијски план прихода и расхода за 2023. годину, Ребаланс I

ExcelТабеле- плате запослених, јубиларне награде

pdf-iconУпутство за Ребаланс I 2023

Припрема - Ребаланс II 2023

pdf-icon Нацрт о другим изменама и допунама одлуке о буџету општине Блаце за 2023.годину

ExcelФинансијски план прихода и расхода за 2023. годину, Ребаланс II

ExcelТабеле- плате запослених, јубиларне награде

pdf-iconУпутство за Ребаланс II 2023

 

 Припрема - Ребаланс III 2023

pdf iconНацрт о трећим изменама и допунама одлуке о буџету Општине Блаце за 2023.годину

ExcelФинансијски план прихода и расхода за 2023. годину, Ребаланс IIII

ExcelТабеле- плате запослених, јубиларне награде

pdf-iconУпутство за Ребаланс III 2023

 

Припрема Буџета за 2023. годину

 pdf-icon Нацрт Одлуке о Буџету Општине Блаце за 2023. годину

pdf-iconОбразложење Нацрта Одлуке о буџету општине Блаце за 2023. год.

pdf-iconУпутство за припрему Одлуке о Буџету за 2023. годину

ExcelОбрасци за припрему Буџета за 2023. годину - Табела 1. до 4.

ExcelОбразци за припрему буџета  за 2023.годину - Табела 5. до 9.

pdf-iconПлан родно одговорног буџетирања за 2023. годину

pdf-iconУпутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg

 

Baner 2