Буџет за 2019. годину

Одлука о Буџету за 2019. годину

pdf-icon Одлука о буџету Општине Блаце за 2019. годину

pdf-icon Образложење Одлуке о буџету Општине Блаце за 2019. годину

pdf-iconНацрт одлуке о изменама одлуке о буџету за 2019.годину ребаланс I

pdf-icon Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету за 2019.годину Ребаланс I

pdf-iconОдлука о изменама и допунама одлуке о буџету за 2019. годину Ребаланс II

 

Одлука о завршном рачуну буџета општине Блаце за 2019. годину

pdf-iconОдлука о завршном рачуну за 2019. годину

pdf-iconОпштина Блаце мишљење и извештај ревизора 

folderГодишњи извештај о учинку програма за 2019.годину

 

Извештаји о извршењу Буџета за 2019. годину

pdf-iconИзвештај о извршењу Буџета за период I до VI 2019. годинe

pdf-iconИзвештај о извршењу Буџета за период I до IX 2019. годинe 

 

Припрема - Ребаланс II

pdf-icon Упутство за Ребаланс II

Excel Табеле, плате, запослени, јубиларне награде

Excel Финансијски план прихода и расхода за 2019. годину, Ребаланс III

 

Припрема - Ребаланс I 

pdf-icon Упутство за Ребаланс I

Excel Табеле, плате, запослени, јубиларне награде

Excel Финансијски план прихода и расхода за 2019. годину, Ребаланс I

 

Припрема Буџета за 2019. годину

pdf-iconУпутство за припрему Буџета за 2019. годину

pdf-iconИзмена и допуна упутства за припрему Буџета за 2019. годину

ExcelОбрасци за припрему Буџета за 2019. годину - Табела 1. до 4.

ExcelОбразци за припрему буџета  за 2019.годину - Табела 5. до 9.

pdf-iconУпутство Министарства финансија за 2019.годину

pdf-iconУниформни програми и програмске активности ЈЛС - примена од 2019. године

pdf-iconЦиљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора

 

pdf-iconУпутство за праћење и извештавање о учинку

pdf-iconРодно одговорно буџетирање на локалу - допис СКГО за ЈЛС

Прилози:
pdf-iconСтратегија одрживог развоја Општине Блаце од 2011-2020. године
pdf-iconУпутство за израду програмског Буџета

 

Нацрт Буџета за 2019. годину

pdf-iconНацрт Одлуке о буџету Општине Блаце за 2019. годину

pdf-icon Образложење нацрта Одлуке о буџету Општине Блаце за 2019. годину

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg

 

Baner 2