ОБАВЕШТЕЊЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА БОРАЧКИ ДОДАТАК

obavestenje mЗакон о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица („Сл.гласник РС“, бр.18/2020) који се примењује од 01.01.2021. године  прописује  услове за остваривање права на борачки додатак.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА

obavestenje mОдлуком Уставног Суда Србије број IУз-247/2018 од 21.05.2021. године утврђено је да одредба члана 14.став 8. Закона о финансијској подршци породици са децом (,,Службени гласник РС, бр.113/17 и 50/18) у делу који гласи: ,,ако је код надлежног органа евидентирано најмање шест најнижих основица...

Обавештење о акцији сузбијања ларви комараца

obavestenje mОбавештава се становништво да ће се 13.08., 14.08. и 15.08.2021. године спровести акција сузбијања ларви комараца на територији општине Блаце, уколико се стекну неопходни метео услови. Радови, који подразумевају третман са земље, изводиће се у периоду од 09 до 18 часова.

Обавештење о организовању обуке за младе незапослене

obavestenje mУдружење ENECA у партнерству са Војводина метал кластером реализује пројекат „СоК - Синергија знања и ново запошљавање у конкурентним МСП“ у оквиру програма „Норвешка за вас“ који финансира Влада Норвешке, а спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).

Оглас за давање у закуп грађевинског земљишта у својини општине Блаце-за време манифестације "Дани шљиве Блаце 2021"

obavestenje m

Комисија за  давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине Блаце, образована Решењем Општинског већа општине Блаце бр. II-02-1635/21 од 22.7.2021.године, расписује Оглас за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на јавним површинама за време манифестације „Дани шљиве Блаце 2021“...

Обавештење о достављеном захтеву за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатација мермера

obavestenje mОбавештавa се јавност да је Министарству заштите животне средине достављен захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатација мермера као техничко-грађевинског камена на површинском копу „Попова“ на кат. парц. бр. 364 и 365, КО Попова...

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg