ОДЛУКA О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ „ТОПЛИЧКИ УСТАНАК“ НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА ЗА 2023. ГОДИНУ

На основу члана 10. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 5/19) и чл. 16, 18. и 23. Одлуке о јавним признањима општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 1/06), Решења о именовању председника и чланова Привременог органа општине Блаце („Сл. гласник РС“, бр. 94/23) и чл. 27. ст. 4. и чл. 35. ст. 1. Пословника Привременог органа општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 9/23) Привремени орган општине Блаце, на седници одржаној дана 29. децембра 2023. године, донело је

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ „ТОПЛИЧКИ УСТАНАК“ НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА

ЗА 2023. ГОДИНУ

I

Награда „Топлички устанак“,  јавно признање које се додељује најбољим студентима факултета и високих школа, за постигнут успех у току студија, са територије општине Блаце, за 2023. годину, додељује се:

- Нини Драгићевић, из Блаца, мастер музичком уметнику Факултета уметности, у Нишу,

- Наталији Ивковић, из Блаца, мастер инжењеру електротехнике и рачунарства Електронског факултета у Нишу,

- Андрији Урошевићу, из Блаца, студенту II године мастер академских студија Математичког факултета, у Београду,

- Анастасији Ђинђић, из Блаца, студенту године II Медицинског факултета, у Нишу,

- Милени Лапчевић, из Блаца, студенту године IV Економског факултета, у Нишу,

- Наталији Ђорђевић, из Музаћа, студенту II године Медицинског факултета, у Нишу,

- Немањи Тимотијевићу, из Блаца, мастер академских студија англистике Филозофског факултета, у Нишу,

- Николији Ђорђевић, из Трбуња, мастер биологу Природно математичког факултета, у Нишу,

- Александру Лазићу, из Блаца, студенту III године Топличке академије струковних студија-Одсек за пословне студије Блаце, у Блацу,

- Даници Ракићевић, из Доњег Гргура, студенту II године Топличке академије струковних студија-Одсек за пословне студије Блаце, у Блацу,

- Сандри Панић, из Чучала, студенту I године мастер струковних студија Топличке академије струковних студија-Одсек за пословне студије Блаце, у Блацу,

- Милици Димитријевић, из Блаца, мастер инжењеру информационе технологије и система Унион факултета, у Београду,

- Анђели Ђинђић, из Блаца, студенту VI године Медицинског факултета, у Нишу,

- Николији Радивојевић, из Блаца, дипломираном економисти Економског факултета, у Нишу,

- Јелени Рајковић, из Блаца, студенту IV године Грађевинско – архитектонског факултета, у Нишу,

- Милуну Павловићу, из Сувог Дола, дипломираном историчару Филозофског факултета, у Нишу,

- Вељку Радојевићу, из Горњег Гргура, студенту III године Грађевинског факултета, у Београду,

- Наталији Терзић, из Мале Драгуше, студенту I године мастер академских студија англистике Филозофског факултета, у Нишу,

- Марини Јанићијевић, из Доњег Гргура, студенту VI  године Медицинског факултета, у Нишу,

- Жељку Стевановићу, из Блаца, студенту I године мастер академских студија Филозофског факултета, у Новом Саду,

- Драгани Јанић, из Трбуња, студенту I године мастер струковних студија Топличких академских струковних студија, у Блацу,

- Ђорђу Ђорђевићу, из Блаца, стиденту II године мастер академског програма уметност и дизајна видео игара на Интердисциплинарним студијама Универзитета уметности, у Београду,

- Николи Томићу, из Блаца, дипломираном музичком уметнику Факултета уметности, у Нишу,

- Даници Мијајловић, из Сувог Дола, студенту III године Математичког факултета, у Београду,

- Александру Томићу, из Чунгуле, дипломираном биолигу  Природно математичког факултета, у Нишу,

- Ани Јотић, из Стубла, струковном мастер менаџеру Топличке академије струковних студија, у Блацу,

- Марини Ђорђевић, из Блаца, студенту III године Економског факултета, у Нишу,

- Милану Стојановићу, из Блаца, студенту II године Топличке академије струковних студија, у Блацу,

- Николини Козић, из Блаца, студенту II године фармацеутског факултета, у Београду,

- Димитрију Судимцу, из Блаца, студенту IV године Фармацеутског факултета, у Београду,

- Марији Миленковић, из Чунгуле, дипломираном правнику Правног факултета, у Нишу,

- Марини Раденковић, из Мале Драгуше, студенту II године Економског факултета, у Нишу,

- Теодори Радивојевић, студенту II године Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, у Београду,

- Јовани Вељовић, из Блаца, студенту III године Саобраћајног факултета, у Београду,

- Марији Јевтовић, из Блаца, студенту II године Правног факултета, у Београду,

- Тамари Станић, из Блаца, студенту III године Машинског факултета, у Нишу,

- Јулији Мијајловић, из Сувог Дола, студенту IV године Медицинског факултета, у Нишу,

- Вуку Спасићу, из Блаца, студенту II године Топличке академије струковних студија, у Блацу,

- Младену Томићу, из Блаца, студенту II године факултета уметности, у Нишу,

- Валентини Стевановић, из Блаца, мастер логопеду, Високе школе социјалног рада, у Београду,

 - Мини Аврамовић, из Блаца, студенту II године мастер академских студија Природно математичког факултата, Департман за географију, у Нишу и

 - Алекси Бургићу, из Блаца, студенту V године Медицинског факултета, у Нишу.

II

Награда „Топлички устанак“, најбољим студентима састоји се из дипломе о додели награде и новчаног износа од по 20.000,00 динара.

III

            Oдлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине Блаце“.

            Број: II-400-3013/23

.           У Блацу, 29. децембра 2023. године               

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg

 

Baner 2