ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ БЛАГОДАРНИЦЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ „СВЕТИ САВА“ ЗА 2022. ГОДИНУ  

На основу члана 74. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и члана 33. Одлуке о јавним признањима Општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 1/06), Општинско веће општине Блаце, дана 29. децембра 2022. године, расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ

БЛАГОДАРНИЦЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

„СВЕТИ САВА“ ЗА 2022. ГОДИНУ

            Благодарница општине Блаце „Свети Сава“ је признање града, које се додељује сваке године појединцу, удружењу или правном лицу, за изузетан допринос у неговању духовности, вере, милосрђа и истине.

            Образложен предлог за доделу Благодарнице може поднети свако физичко или правно лице.

            Време подношења је до 20. јануара 2023. године.

            Предлоге слати Општинском већу Општине Блаце, на адресу: Општинско веће општине Блаце, „Карађорђева“ бр. 4, Блаце.

            Благодарницу „Свети Сава“ уручује Председник општине Блаце, 27. јануара 2023. године, на дан „Светог Саве“.

            Број: II-12-3261/22

            У Блацу, 29. децембра 2022. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg