ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ „ТОПЛИЧКИ УСТАНАК“ НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА ЗА 2023. ГОДИНУ

На основу члана 10. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и чл. 16. и 19. Одлуке о јавним признањима општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 1/06), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 6. октобра 2023. године, расписује  

 

П О З И В

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ

НАГРАДЕ „ТОПЛИЧКИ УСТАНАК“

НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА ЗА 2023. ГОДИНУ

 

Општинско веће општине Блаце упућује позив свим правним и физичким лицима да предложе кандидате за доделу награде „Топлички устанак“ најбољим студентима за 2023. годину.

Награда „Топлички устанак“ најбољим студентима из Блаца, је јавно признање, које се додељује најбољим студентима факултета и високих школа, за постигнут успех у току студија.

Предлози за доделу награде достављају се у писаној форми са образложењем и подацима о кандидату, за сваког студента факултета или високе школе, чија је просечна оцена већа од 8,50.

Предлози се достављају најкасније до 15. новембра 2023. године, на адресу: Општинско веће општине Блаце, 18420 Блаце, Карађорђева, бр. 4.

 Број: II-67-2151/23

У Блацу, 6. октобра 2023. године

 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg

 

Baner 2