Jавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација

У понедељак 23. фебруара Општинско веће општине Блаце расписало је Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација средствима буџета Општине Блаце за 2015. годину.

На конкурсу могу да учествују удружења грађана и невладине организације које су регистроване на територији општине Блаце, с тим да све пројектне активности морају реализовати на територији општине Блаце или ван територије општине Блаце, али да својим активностима представљају општину.

Средства се додељују за реализацију пројеката из следећих области: социјална заштита, борачко-инвалидска заштита, заштита интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица, заштита лица са инвалидитетом, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, информисања, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите животиња, заштите потрошача, борбе против корупције, као и други програми у којима удружење и невладина организација искључиво и непосредно следи јавне потребе, као програми из области активности које се односе на јачање сарадње између владиног, цивилног  и бизнис сектора, програми за омладину, програм активности заснованих на волонтеризму, превенција насиља и афирмацију грађанског активизма.

Укупно расположива средства за реализацију пројеката по овом конкурсу износе1.500.000,00 динара a максимална вредност пројекта којим удружење грађана и невладина организација могу конкурисати је 250.000,00 динара.

Предлагач је обавезан да достави следећу документацију:

-         пријавни образац и образац за буџетски пројекат;

-         копија решења о упису у Регистар у Агенцији за привредне регистре (АПР);

-         копија ПИБ обрасца;

-         копија картона депонованих потписа;

-         копија личне карте одговорног лица;

-         копија Статута подносиоца пријаве;

-         финансијски план.

Пријава на конкурс са свом потребном документацијом доставља се у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс за финансирање пројеката од јавног интереса Удружења грађана и невладиних организација – не отварати“ путем поште на адресу: Општина Блаце, ул. Карађорђева бр. 4 или лично на писарници Општинске управе Општине Блаце.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Удружење грађана или невладина организација могу поднети само једну пријаву а конкурсна документација се може преузети на линковима испод.

-пријавни образац

-правилник о начину финансирања

-образац буџета пројекта

-изјава подносиоца пројекта

Рок за подношење пријава на овај конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног позива, oдносно 10.03.2015. године.

oglasi-v

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg