Расписан Јавни позив за финансирање пројеката Месних заједница

Комисија за израду Правилника о вредновању захтева (пројеката) месних заједница расписала је Јавни позив за прикупљање захтева Месних заједница који ће се финансирати средствима буџета Општине Блаце за 2015. годину.

Право подношења захтева (пројекта) имају све Месне заједнице на територији општине Блаце, за пројекте који унапређују инфраструктуру. Једна Месна заједница може поднети један захтев (пројекат), по расписаном јавном позиву.

Средства из буџета општине Блаце се додељују за пројекте из следећих области:

-Комуналне услуге (акције  чишћења растиња, акције чишћења дивљих депонија, одржавање гробља, уређење места за одлагање смећа, набавка контејнера, уређење зеленила...),

-Путна инфраструктура (одржавање некатегорисаних путева, канала за одводњавање, изградња колских прилаза до гробља и других прилаза)

-Водовод и канализација (израда техничке документације и извођење радова на сеоским водоводима, изградња јавних чесми, израда техничке документације и извођење радова на канализационој мрежи и одржавање, уградња хидранта на јавном водоводу)

-Јавна расвета (израда техничке документације, израдња и одржавање)

-Спортски и рекреациони објекти (одржавање, санација и опремање)

-Радови на санацији и уређењу на објектима јавне намене у јавној својини у којима је МЗ корисник.

Укупно расположива средства за реализацију пројеката по овом јавном позиву износе 3.000.000,00 динара.

Максимална вредност средстава буџета општине Блаце којим може бити подржан један пројекат је 350.000,00 динара са ПДВ-ом.

Рок за подношење захтева на овај јавни позив је 7 дана од дана објављивања јавног позива, односно 27.04.2015. године.

За све додатне информације обратите се Комисије за израду правилника о вредновању захтева (пројекта) месних заједница, особи за контакт Гордани Китановић, Служба Фонда за грађевинско земљиште, Општинска управа Блаце, први спрат, канцеларија бр. 19, или на телефон: 027/371-678.

Word2007iconЈавни позив за финансирање пројеката Месних заједница

Word2007iconПравилник комисије о начину и критеријумима за вредновање захтева

Word2007iconОбразац за предлог пројекта

oglasi v

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg